Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Burmistrz co nie tylko senatorem został

Redaktor admin on 1 Czerwiec, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

30 lat temu, w dniu 1 czerwca 1990 roku, Adam Szejnfeld, ówczesny przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Szamocinie i jednocześnie członek Komitetu Obywatelskiego Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk w Pile, został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin. Stał się tym samym pierwszym niekomunistycznym nowo wybranym burmistrzem nie tylko w tej gminie, czy w ówczesnym Województwie Pilskim, ale w całej Polsce*.

Adam Szejnfeld jest obecnie senatorem RP, a wcześniej był posłem do Parlamentu Europejskiego, posłem na Sejm RP oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, ale w swojej karierze politycznej przez osiem lat był także samorządowcem.

W 1990 roku, po wyborach do Rad Gmin, które odbyły się 27 maja, został pierwszym nowo wybranym burmistrzem w Polsce. Swój urząd objął w dniu 1 czerwca 1990 roku. Jako działacz samorządowy pełnił funkcję radnego Miasta i Gminy Szamocin, był członkiem Rejonowej Rady Zatrudnienia w Chodzieży, wiceprzewodniczącym Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Pilskiego w Pile, a także wiceprezesem Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu. Poza funkcjami czysto samorządowymi pełnił w społeczności lokalnej także wiele innych. Był na przykład także prezesem Klubu Sportowego KS „Sokół” Szamocin.

Jako burmistrz Szamocina został zaliczony przez dziennikarzy „Tygodnika Pilskiego” do grona dziesięciu najlepszych wójtów i burmistrzów w Województwie Pilskim, później aż kilkanaście razy był laureatem dziennikarskiego plebiscytu „Człowiek Roku” w kategorii „Polityka”, który obecnie prowadzi grupa medialna Polska Press i Głos Wielkopolski.

Jako przykłady efektów jego pracy w czasie pełnienia funkcji burmistrza Miasta i Gminy można przytoczyć:

I. Ochrona Środowiska

 • Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków
 • Budowa jednego z największych i najbardziej nowoczesnych na ówczesne czasy w Wielkopolsce wysypisk śmieci.
 • Budowa kolektorów sanitarnych
 • Remont i rozbudowa kanalizacji burzowej oraz odcięcie od niej nielegalnych przyłączy ścieków.

III. Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe

 • Budowa pierwszych i przez wiele lat jedynych w Wielkopolsce mieszkań komunalnych oraz remonty istniejących mieszkań zasobów komunalnych.
 • Przygotowanie i uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe oraz rekreacyjne 16 ha gruntów w letniskowej wsi Laskowo.
 • Stworzenie strefy rozwoju gospodarczego pod działalność przemysłową w Szamocinie

II. Infrastruktura

 • Budowa wodociągów wiejskich
 • Budowa dróg i ulic
 • Budowa nowoczesnych chodników, parkingów i zieleni miejskiej
 • Przegotowanie projektowe budowy sieci ścieżek rowerowych, co w ówczesnym czasie było bezprecedensowym przykładem przewidywania rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i społecznej.

IV. Kultura, rekreacja i sport

 • Budowa nowoczesnego boiska piłki nożnej wraz z rewitalizacją zabytkowego zaplecza socjalnego przystosowanego do nowoczesnych potrzeb sportu
 • Stworzenie ośrodka rekreacyjnego nad Jeziorem Miejskim z plażą, pomostami, polem namiotowym i kempingowym wraz z remontem i rewitalizacją zabytkowych „Łazienek”
 • Wspieranie organizacji Mistrzostw Polski w motolotniach
 • Organizacja siłowni miejskiej
 • Reorganizacja oraz nadanie nowej funkcjonalnej roli bibliotek i Domu Kultury
 • Wsparcie powstania i działalności Teatru „44” oraz Stowarzyszenia „Stacja Szamocin”

V. Tradycja i historia

 • Odbudowa zburzonego w 1939r. przez hitlerowców Pomnika Wolności poświęconego Powstańcom Wielkopolskim
 • Renowacja nagrobków Powstańców Wielkopolskich
 • Stworzenie i coroczne przeprowadzanie konkursu pod nazwą „Tu mieszkam, tu żyję”, który przetrwał trzy dekady i jest organizowany do dnia dzisiejszego.

VI. Nowe technologie

 • Komputeryzacja i informatyzacja urzędów oraz jednostek podległych Urzędowowi Miasta i Gminy, jako jeden z pierwszych projektów tego typu w całej Wielkopolsce.

W czasie urzędowania i w następnych latach Adam Szejnfeld za swój wkład w rozwój Miasta i Gminy Szamocin był wielokrotnie nagradzany. Co ważne, najważniejsze uznanie pochodziło od jego politycznych konkurentów i przyznawane było także wiele lat już po zakończeniu jego kariery samorządowej, co jeszcze bardziej uwiarygadnia stopień jego zaangażowania w rozwój gminy. Oto przykłady uhonorowania Adama Szejnfelda, wcześniej radnego i burmistrza Szamocina:

 1. 1. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Szamocin – tytuł nadany przez Radę Miasta i Gminy Szamocin „Za wkład w rozwój miasta i gminy”, 2010 r.
 2. 2. Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin” – odznaczenie nadane przez Radę Miasta i Gminy „Za zasługi dla miasta i gminy Szamocin”, 2000 r.
 3. 3. Srebrny medal “Za zasługi dla Pożarnictwa”- Prezydium Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie, 1994 r.
 4. 4. Polska Szabla Oficerska “Za wkład w rozwój Miasta i Gminy Szamocin” – Rada Miasta i Gminy Szamocin, 1994 r.
 5. 5. Złota Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej “Za zasługi w rozwoju piłki nożnej w Województwie Pilskim”, 1993 r.
 6. 6. Jeden z dziesięciu najlepszych – Ranking Tygodnika Pilskiego „10 Najlepszych Wójtów i Burmistrzów Województwa Pilskiego”, 1992 r.

*Źródło informacji: mec. Zygmunt Kufel, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda
Wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda

64-920 Piła, Pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)