epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Cały Parlament za raportem Szejnfelda

Redaktor admin on 18 Maj, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Parlament Europejski przyjął znakomitą większością głosów (za – 468 głosów;  przeciw -118 głosów; wstrzymujących się – 39 głosów) raport posła Adama Szejnfelda oceniający wdrażanie Umowy o Wolnym Handlu Unia Europejska – Korea Południowa. – Szczególnie dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach, jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca w zakresie usług, inwestycji oraz handlu. Dowodzi tego między innymi Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską, a Koreą Południową. Jej efekty są znakomite, daleko lepsze niż wcześniejsze przewidywania, i to dla obu stron - powiedział podczas debaty w Strasburgu poseł Szejnfeld, który pełni funkcję Stałego Sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego ds. Stosunków Handlowych Unia Europejska – Korea Południowa.

Dzięki podpisanemu porozumieniu eksport UE do Korei wzrósł o 47%, z poziomu 30,6 mld do 44,9 mld euro w piątym roku trwania Umowy. W efekcie, wymiana handlowa pomiędzy partnerami w ubiegłym roku pobiła rekord osiągając prawie 90 mld euro, a deficyt handlowy UE z Koreą, wynoszący 7,6 mld euro, został przekształcony w nadwyżkę handlową w wysokości 2,5 mld euro. Korea stała się także 8. partnerem handlowym Unii, a Unia – 3. partnerem Korei. Podobne sukcesy widoczne są także w aspekcie wzrostu handlu usługami (wzrost o 11%), czy poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (wzrost o 35%). Unia Europejska jest już drugim, po USA, terenem bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla Korei, a państwa Unii, pod względem skumulowanych inwestycji bezpośrednich, stały się pierwszym inwestorem w Korei Południowej. – mówił europoseł z Wielkopolski.

- Za tymi przykładowymi liczbami kryją się i owszem nowe inwestycje, ale przede wszystkim miejsca pracy, co oznacza wzrost dobrobytu Europejczyków. To są fakty, których nie da się podważyć. – podkreślił podczas debaty poprzedzającej głosowania poseł Adam Szejnfeld.

- Oczywiście w życiu nic nie jest idealne w 100%, dlatego zawarte umowy co jakiś czas trzeba analizować i ewentualnie korygować. Podobnie będzie i w tym przypadku. W związku z tym, w przygotowanym przeze mnie raporcie, znalazły się zapisy mówiące o korzyściach i dobrych efektach, jak i informacje o potrzebie rozwiązania kilku istotnych problemów. Dla Unii są to m.in. bariery pozataryfowe, bariery sanitarne i fitosanitarne, dla Korei natomiast potrzeba jak najszybszego wdrożenia rozdziału dotyczącego inwestycji - zaznaczył europoseł z Wielkopolski.

Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Koreą Południową weszła w życie 1 lipca 2011 r. Jest ona pierwszą kompleksową umową zawartą przez UE z partnerem z Azji, a zarazem dotychczas najnowocześniejszą umową handlową wdrożoną przez Unię Europejską. Przewiduje nie tylko stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych pomiędzy stronami, ale również i wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług. Ważną kwestia jest dbanie o zrównoważony rozwój, a w tym wdrażanie przepisów dotyczących praw człowieka czy praw pracowniczych. Równie ważne są sprawy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Hanna Łuczkiewicz
Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda
Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)