Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

CETA dziś wchodzi w życie

Redaktor admin on 21 Wrzesień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Dzięki zatwierdzeniu przez Parlament Europejski oraz Radę UE Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (CETA) między Unią Europejską a Kanadą dziś wchodzi w życie. – W moim przekonaniu CETA jest najlepszą i najbezpieczniejszą umową, jaką do tej pory zawarła Unia Europejska. Powinna ona być wzorem dla kolejnych negocjowanych porozumień handlowych – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego oraz autor publikacji pt. „CETA – Partnerstwo dla dobrej przyszłości”.

Negocjacje między UE a Kanadą w sprawie Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (ang. Comprehensive and Economic Trade Agreement CETA), które rozpoczęły się podczas szczytu UE–Kanada w Pradze w maju 2009 r., zakończono podczas szczytu UE–Kanada w Ottawie we wrześniu 2014 r. Podczas rewizji prawnej zakończonej w lutym 2016 r. wprowadzono dodatkowe zmiany, zwłaszcza w rozdziale poświęconym inwestycjom.

- Należy pamiętać o tym, iż CETA w pełni i ostatecznie wejdzie w życie dopiero, gdy zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE. Dotychczas swoje procedury zakończyło jedynie kilka państw UE – w tym gronie nie ma niestety Polski. Z pewnością największe trudności z ratyfikacją pojawią się w Belgii i Francji, gdzie już wcześniej trwała ożywiona dyskusja na temat porozumienia. Mimo to już od dzisiaj dzięki CETA zniesione zostają cła na 98 proc. produktów (linii taryfowych) stanowiących przedmiot wymiany handlowej UE z Kanadą. Dla unijnych przedsiębiorstw to oszczędność rzędu 590 mln euro rocznie – podkreśla eurodeputowany.

- Nie mam żadnych wątpliwości, iż w momencie ratyfikacji CETA przez Polskę pojawią się zarzuty, że to porozumienie nie przyniesie naszej gospodarce żadnych korzyści i jest negocjowane wyłącznie na rzecz korporacji międzynarodowych i dużych gospodarek takich, jak niemiecka. Warto jednak przypomnieć, że podobne zastrzeżenia były wysuwane przed wejściem Polski do UE. A akcesję naszego kraju z Unią można porównać do umowy o liberalizacji handlu towarami, usługami i inwestycjami. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą zaś jednoznacznie, że polscy przedsiębiorcy, rolnicy i konsumenci bardzo szybko dostosowali się do nowej rzeczywistości, zyskując w zdecydowany sposób na integracji. Polska natomiast w zakresie społeczno-gospodarczym dokonała skokowego rozwoju. - podsumowuje poseł Szejnfeld, który w odpowiedzi na pojawiające się głosy krytyczne i narastające mity związane z tą umową przygotował broszurę nt. CETA, którą można pobrać na stronie:

http://www.szejnfeld.pl/index.php/sprawozdania/dzialalnosc-poselska/pakiet-szejnfelda-sprawozdanie-na-dzien-090909/

***

CETA jest najbardziej ambitną umową handlową zawartą zarówno przez UE, jak i Kanadę. Za sprawą tego porozumienia europejskie przedsiębiorstwa będą miały zapewnione najlepsze traktowanie, jakie Kanada kiedykolwiek zaoferowała swoim partnerom handlowym, dzięki czemu wyrównane zostaną warunki prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa z UE na rynku kanadyjskim.

Porozumienie pomoże pobudzić tak bardzo potrzebny wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, gwarantując jednocześnie utrzymanie wysokich europejskich standardów w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska i prawa pracownicze. Umowa zawiera wiele nowości m.in. postanowienia dotyczące oznaczeń geograficznych, dostępu do rynku dla statków czy usług morskich. Jednocześnie umowa chroni również szczególnie wrażliwe interesy UE, zwłaszcza w rolnictwie i w sektorze usług publicznych.

Więcej informacji na temat CETA można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_pl.htm

#CETA #EPL #EPP #ParlamentEuropejski #Polska #UniaEuropejska #Gospodarka

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)