Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Chaos podatkowy, niepewność prawna, rosnące koszty działalności gospodarczej!

Redaktor admin on 16 Luty, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce u progu roku 2022 – OCENA I REKOMENDACJE”, to był temat piątkowych obrad Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego przewodniczącym jest senator Adam Szejnfeld.

W posiedzeniu odbytym w formule hybrydowej udział wzięło ponad 80 osób reprezentujących organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Zaplanowana na dwie godziny debata przeciągnęła się prawie do czterech, gdyż tak żywa była dyskusja przepełniona krytyką rządu i wyrażaniem gorzkich sów na temat obecnej, bardzo trudnej sytuacji przedsiębiorców w Polsce.

Obrady Zespołu otworzył senator Adam Szejnfeld, przedstawiając między innymi badania oceny klimatu koniunktury gospodarczej opublikowane przez GUS ze stycznia br.  Wynika z nich, że w prawie wszystkich sektorach i branżach w Polsce mamy do czynienia z radyklanym spadkiem ocen koniunktur gospodarczej, na przykład w przetwórstwie przemysłowym (-12,4%), budownictwie (-17%), handlu hurtowym (-1,5%), handlu detalicznym (-10,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (-6%), w branży zakwaterowania i gastronomii (-19,1%). Dodatnią ocenę odnotowano tylko i wyłącznie w sektorze informacji i komunikacji (+12,5%).

Wprowadzenia do dyskusji w poszczególnych zagadnieniach debaty dokonali:

  • Chaos podatkowy wywołany „Polskim ładem” – Przemysław Pruszyński, dyrektor Pionu Podatków Konfederacji Lewiatan.

  • Niepewność prawna działalności gospodarczej w Polsce – Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.

  • Rosnące skokowo koszty działalności gospodarczej małych i średnich firm – Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców.

W dyskusji przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele organizacji gospodarczych z całej Polski prezentowali nie tylko swoje oceny i opinie, ale także podawali konkretne przykłady negatywnych skutków wprowadzanych w Polsce przepisów prawa, które zamiast służyć rozwojowi, to go hamują. Postulowano także uchylenie ustaw podatkowych „Polskiego ładu”, wprowadzenie nowego systemu stanowienia praca uwzgledniającego obowiązkowe konsultacje społeczne wszystkich projektów ustaw, a także wsparcie branż szczególnie dotkniętych skutkami podwyżek, szczególnie cen energii elektrycznej i gazu.

Przewodniczący Adam Szejnfeld podsumowując postulaty i wnioski zgłoszone przez uczestników, zaapelował do rządu o współpracę na rzecz polskich przedsiębiorców z sektora MSP mówiąc: „Deklarujemy chęć współpracy z rządem (…), bo to, co jest złe, trzeba natychmiast zmienić. To będzie służyło wszystkim stronom, także samemu rządowi”. „Dlatego wyciągamy rękę do rządu i apelujemy, aby postulaty przedsiębiorców i pracodawców zostały uwzględnione w pilnych pracach nad koniecznymi zmianami prawa, zwłaszcza podatkowego. W przeciwnym razie (…) wiele firm może upaść” – zaapelował senator Adam Szejnfeld.

Szersza relacja z obrad zostanie zaprezentowana w kolejnej informacji prasowej.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#przedsiębiorczość #MSP #MŚP #gospodarka #RadaPrzedsiębiorczości #PolskiŁad #Podatki #Legislacja #Emerytury #Podatnicy #Emeryci #Podwyżki #chaos #AdamSzejnfeld #senatorSzejnfeld #PraceSenatu #NGO #PlatformaObywatelska #KoalicjaObywatelska  #KIG #BCC #Lewiatan #PracodawcyRP #PRB #FPP  #Ekspert #PolskiWał #RuskiŁad #DożyznaPiS #drozyznapis

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)