Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Chcą zniszczyć 100 lat tradycji?

Redaktor admin on 26 Marzec, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Kto by pozwolił, żeby zduszono jego serce, żeby przecięto na pół to, co dla niego najważniejsze? To nasza ojcowizna, to dorobek całego życia naszych dziadów, ojców i nasz. To 100 lat historii i tradycji. Teraz chcą to wszyto zniszczyć! – tak mówili dzisiaj na spotkaniu z europosłem Adamem Szejnfeldem, senatorem Mieczysławem Augustynem i poseł Małgorzatą Janyska członkowie Stowarzyszenia Ochroni Ziemi i Sadów, sadownicy z gmin powiatu pilskiego, którzy protestują przeciwko planom przeprowadzenia przez ich rodzinne sady linii energetycznej wysokiego napięcia.

Polskie Sieci Energetyczne zmieniły plan przebiegu budowy nowej linii elektroenergetycznej na trasie Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w konsekwencji czego, linia energetyczna w obecnym kształcie ma przechodzić przez sady, które są głównym źródła dochodów rolników zagłębia sadowniczego Wielkopolski Północnej. Sadownicy nie zgadzają się na proponowany przez Polskie Sieci Energetyczne przebieg sieci 2 x 400 KV. Inwestycja taka wyłączyłaby bowiem z uprawy ogromne połacie dzisiaj owocujących sadów, uniemożliwiłaby i utrudniła prace na pozostałych areałach oraz stwarzałaby także niebywale zagrożenie dla zdrowia i życia sadowników oraz ich pracowników i okolicznych mieszkańców. W sposób oczywisty też wpłynęłaby na zmniejszenie wartości nieruchomości.

Sadownicy boją się również, że owoce, które trafiają na stoły w całej Wielkopolsce, będą napromieniowane, albo nie zostaną dopuszczone do sprzedaży. Dlatego też Stowarzyszenie Ochrony Ziemi i Sadów proponuje zmianę trasy linii wysokiego napięcia. Sadownicy podkreślają także, że nikt z nimi jak dotąd poważnie nie konsultował przebiegu budowy linii wysokiego napięcia

Parlamentarzyści podeszli ze zrozumieniem do obaw i postulatów sadowników. Zaproponowali wspólne działanie i doprowadzenie do korzystnego dla wszystkich kompromisu. Linia energetyczna musi być zbudowana, ale nie powinno to stać się ze szkodą dla ludzi i ich majątku. Proponuję podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz znalezienia korzystnego dla wszystkich stron rozwiązania powstałego konfliktu – powiedział na zakończenie spotkania europoseł Adam Szejnfeld.

Marta Łasak

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)