Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Co z tym PPP? – Debata w Gorzowie

Redaktor admin on 6 Czerwiec, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w konferencji pt. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, jako sposób zaspakajania potrzeb publicznych. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. W konferencji udział wzięły również m.in. Irena Herbst, prezes Fundacji PPP oraz posłanka Krystyna Sibińska.

Mała ilość projektów PPP w Polsce, to według posła Szejnfelda, skutek mentalności. W Polsce bowiem władza albo chce zrobić wszystko sama, albo jeśli już się zdecyduje na współpracę z podmiotami prywatnymi, to oczekuje, iż one poniosą wszystkie koszty i wszystkie ryzyka takiego wspólnego przedsięwzięcia. To nie jest partnerstwo, to całkowity brak zrozumienia idei i zasad partnerstwa publiczno-prywatnego – mówił poseł Szejnfeld. Oczywiście to nie jedyny powód marazmu w realizacji projektów PPP.

PPP daje szanse na oszczędzanie publicznych pieniędzy, a jednocześnie realizowanie ważnych publicznie przedsięwzięć tak w zakresie usług jak i inwestycji. Rozwój jednak Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce nie powinien i nie może być uzależniony od tego, czy poszczególny minister uznaje PPP za dobrą i oczekiwaną, by nie powiedzieć priorytetową, formę realizacji zdań publicznych, ale opierać się powinien na horyzontalnej polityce Rady Ministrów, którą każdy resort byłby zobowiązany realizować – powiedział poseł Adam Szejnfeld, dodając jednocześnie, że PPP to znana na cały świecie formuła realizacji zadań publicznych w oparciu o współpracę sektora publicznego i sektora prywatnego. Jest to metoda posiadająca niezwykle atrakcyjną i efektywną formę realizacji inwestycji, szczególnie w infrastrukturze. W Europie ta forma współpracy jest najbardziej popularna w Wielkiej Brytanii, ale również odnosi liczne sukcesy w takich krajach jak Niemcy, Francja, Hiszpania, czy Portugalia. Podobnie popularna i powszechna formuła PPP jest np. w USA, Kanadzie czy krajach azjatyckich.

W auli Gorzowskiej uczelni zjawili się lubuscy samorządowcy oraz przedstawiciele sektora prywatnego oraz publicznego. Na początku spotkania Irena Herbst bardzo szczegółowo przybliżyła tematykę związaną z partnerstwem publiczno-prywatnym. Praktyczne aspekty zastosowania tego typu rozwiązań omówił natomiast Sebastian Jarantowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki w Urzędzie Miasta we Frankfurcie nad Odrą. Natomiast Adam Szejnfeld mówił o PPP, jako szansie na rozwój inwestycyjny Polski. Na koniec Krystyna Sibińska przybliżyła możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w regionie lubuskim.

Głównym celem konferencji było propagowanie współpracy pomiędzy samorządami i podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji zadań publicznych. W przyszłości mają zostać zorganizowane warsztaty związane z przygotowaniem wspólnych projektów.

***

Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia. Szerokie stosowanie PPP może przyczynić się do znacznych oszczędności w wyniku obniżki kosztów inwestycyjnych i kosztów świadczenia usług użyteczności publicznej.

Marta Łaska

Dyrektor Biuro Posła Adama Szejnfelda w Pile

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)