Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Czas na czystą energię

Redaktor admin on 9 Luty, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

UE jest światowym liderem walki o klimat i zachowanie środowiska naturalnego. Nie należymy natomiast do czołówki tych państw, które skutecznie inwestują w innowacje w zakresie czystej energii. Potrzebne są więc pilne zmiany. Trzeba bowiem pamiętać, że aby zatrzymać postępujący efekt cieplarniany, Unia Europejska w ramach prowadzonej polityki klimatyczno-energetycznej wyznaczyła sobie cel w postaci 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. - powiedział poseł Adam Szejnfeld występując w Parlamencie Europejskim w sprawie przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii.

Sprawozdanie przygotowane przez prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), opiera się głównie na komunikacie Komisji Europejskiej „Przyspieszenia innowacji w zakresie czystej energii” i towarzyszy pracom legislacyjnym Komisji ITRE nad pakietem „Czysta energia”. Dokument ten jednocześnie zastępuje roczną ocenę Parlamentu Europejskiego stanu Unii Energetycznej.

- W całej dyskusji o czystej energii jedną z najważniejszych kwestii powinna być spójność działań Unii Europejskiej i państw członkowskich. Ponadto, kluczowa winna być koordynacja unijnych, krajowych i regionalnych programów badań i innowacji, czego dzisiaj nie ma. Oczywistym jest także konkretne wsparcie finansowe, ale chciałbym przy tym zaznaczyć fundamentalną wagę długoterminowej pewności finansowania i długoterminowej pewności prawna. Inwestycje w energetykę bowiem są długofalowe. I stopa zwrotu pojawia się po 12, 15, 20 latach, ale niestety w państwach członkowskich przepisy prawa lub finansowanie potrafią zmieniać się, i to zasadniczo, w ciągu nawet kilku lat. To oczywiście uniemożliwia planowanie oraz skuteczne działanie – powiedział w PE europoseł z Wielkopolski.

W parlamentarnym sprawozdaniu wskazano na znaczenie neutralnego technologicznie podejścia do przejścia na czystą energię i jej integracji ze strategią przemysłową UE, a także na ważną rolę MŚP i firm rozpoczynających działalność oraz nowych technologii w celu stymulowania innowacji. Ponadto, wezwano do stworzenia kompleksowej strategii UE w zakresie eksportu technologii czystych źródeł energii i utworzenia funduszu na rzecz innowacji energetycznych.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Energia #CzystaEnergia #Energetyka #OZE #Rozwój #Gospodarka #Innowacje #Inwestycje #Klimat #ZmianyKlimatyczne #CeleKlimatyczne #Elektromobilność #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)