epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Czy jesteśmy gotowi na ewentualny kryzys?

Redaktor admin on 6 Marzec, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Głębokie załamanie na giełdzie Wall Street w USA, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, jak również spadki na giełdach w Tokio, Hongkongu, Szanghaju, wywołało zaniepokojenie także w Europie. – To dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby na pewno wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości – uważa poseł Adam Szejnfeld, który zwrócił się do Komisji Europejskiej o ocenę stanu przygotowania UE, jako całości oraz jej poszczególnych państw członkowskich, na potencjalną możliwość wystąpienia kolejnego globalnego kryzysu finansowego

Kryzys finansowy, za którego początek uważa się upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku, był największym od lat 30-tych XX wieku kryzysem, który w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenił się na cały świat, także Europę. Niestety, wiele państw Unii Europejskiej nie było przygotowanych na taką sytuację, co doprowadziło w wielu przypadkach do głębokiej recesji, z której niektóre kraje dopiero teraz zaczynają wychodzić.

- To prawda, że w ostatnich latach zostały podjęte liczne działania mające na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE i w strefie euro, szczególnie w zakresie zwiększenia stabilności makroekonomicznej czy też zwiększania odporności gospodarek poszczególnych państw członkowskich na szoki asymetryczne. W ramach tych działań powołane zostały również nowe instytucje, m.in. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, czy też Europejski Mechanizm Stabilizacyjny – wymienia poseł Szejnfeld, zalecając jednocześnie pewną dozę rezerwy.

- W środowiskach zbiurokratyzowanych panuje przekonanie, że jeśli pojawi się problem, to najlepiej można sobie z nim poradzić nowym prawem albo nowym urzędem. Oczywiście należy dążyć do usprawnienia nadzoru systemu finansowego w ramach Unii Europejskiej, ale z pewnością warto się również zastanowić, czy tych celów nie można osiągnąć w sposób równie efektywny przy pomocy już istniejących instytucji – podsumowuje eurodeputowany.

Warto przypomnieć, że w październiku 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła kolejny pakiet inicjatyw mających na celu zwiększenie stabilności finansowej Unii Europejskiej. Wśród nich znalazła się propozycja przekształcenia Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski Fundusz Walutowy.

Źródło: informacja własna oraz komunikat prasowy Komisji Europejskiej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_pl.htm

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Kryzys #KryzysFinansowy #SystemFinansowy #StrefaEuro #Euro #WspólnaWaluta #Ekonomia #Gospodarka #Stabilność #Przyszłość #Europa #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #KomisjaEuropejska #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)