epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dane o nas na sprzedaż?

Redaktor admin on 5 Maj, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Rewolucja cyfrowa całkowicie zmieniła rzeczywistość, w której obecnie funkcjonujemy. Jest motorem przeogromnego postępu, ale niesie za sobą również i negatywne konsekwencje, na przykład ograniczenie prywatności. Przepływ danych stał się poważną gałęzią handlu, także tego międzynarodowego.  Z tych powodów poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego, zwrócił się do Komisji Europejskiej z postulatem przedstawienia szczegółowej informacji dotyczącej sposobu uregulowania przepływów danych w umowach handlowych zawieranych przez Unię Europejską.

W komunikacie pt. „Wymiana i ochrona danych osobowych w zglobalizowanym świecie” Komisja Europejska zapewniła, iż zobowiązania dotyczące dostępu do rynku i transgranicznych przepływów danych, podejmowane w ramach dwustronnych i wielostronnych umów handlowych, nie mogą w żaden sposób stanowić zagrożenia dla rygorystycznych norm ochrony danych osobowych obowiązujących w UE.

Przepływy danych, które stały się podstawą innowacyjnych gospodarek, odgrywa niezwykle ważną rolę w ramach handlu międzynarodowego. – Przyczyniają się one bowiem do wzrostu PKB w stopniu niemal równym wartości globalnej wymiany handlowej towarów i usług. Niemniej jednak, oprócz oczywistych korzyści, jakie niesie za sobą rozwój technologiczny, musimy pamiętać o potencjalnych zagrożeniach dla prywatności naszych obywateli. – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z postulatem przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących sposobu uregulowania przepływów danych w umowach handlowych zawieranych przez Unię Europejską.

- Nie ulega żadnej wątpliwości, iż realizacja tego celu zależna jest od skutecznego egzekwowanie przepisów o ochronie danych. W przedstawionym dokumencie znalazła się jedynie ogólna zapowiedź zbadania możliwości stworzenia umowy ramowej w sprawie współpracy pomiędzy organami ochrony danych UE i organami egzekwowania w niektórych państwach trzecich. Niezbędne jest więc przedstawienie bardziej szczegółowych wytycznych – zaznaczył w swoim wystąpieniu do Komisji Europejskiej eurodeputowany z Wielkopolski.

Wszelkie zobowiązania dotyczące dostępu do rynku i międzynarodowych norm dotyczących transgranicznych przepływów danych muszą być zatem bardzo starannie uregulowane, aby uzgodnione wysokiej jakości unijne normy nie mogły być kwestionowane. Ochrona danych musi być w pełni zachowana w umowach handlowych, jest to bowiem podstawowe prawo, a nie bariera handlowa i nie może podlegać żadnym negocjacjom.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. Wymiana i ochrona danych osobowych w zglobalizowanym świecie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0007

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)