Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Deregulacja – co trzeba zrobić?

Redaktor admin on 22 Grudzień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Co trzeba zmienić w polskim prawie i jego stosowaniu, aby było ono bardziej przyjazne przedsiębiorcom – pytano podczas konferencji gospodarczej w Sejmie posła Adama Szejnfelda. Nie możemy jedynie, jak do tej pory, zajmować się przepisami i przepisikami. W ten sposób, jak mityczny Syzyf, będziemy bezefektywnie, tylko na krótką metę, osiągać jakiejś rezultaty. Przyszedł czas na zmianę systemu tworzenia prawa w Polsce oraz naprawę działania administracji publicznej – odpowiadał poseł Adam Szejnfeld.

W swojej wypowiedzi poseł Szejnfeld zawarł syntetyczną opinię dzieląc temat na dwie kategorie: 1). stanowienie prawa (proces uchwalania przepisów prawa), 2). stosowanie prawa (działanie urzędów na podstawie i w ramach przepisów prawa). Poseł Adam Szejnfeld stwierdził, iż zmiany tylko określonych przepisów, czy nawet całych ustaw nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli nie będą szły w parze ze zmianą systemu stanowienia prawa przez polityków oraz zasad stosowania prawa przez urzędników.

Poniżej podajemy syntetyczne podsumowanie zaleceń posła Adama Szejnfelda w zakresie zmian, jakie trzeba podjąć w pierwszej kolejności:

I. Zmiana systemu stanowienia prawa:

 • Zmniejszenie ilości przepisów prawa,
 • Zwiększenie transparentności procesu stanowienia prawa,
 • Poprawa czytelności uchwalanych norm prawa,
 • Zmiana przepisów w zakresie Oceny Skutków Regulacji dla budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych,
 • Opracowanie i wdrożenie nowej instytucji Oceny Kosztów Regulacji dla adresatów prawa.

II. Stosowanie prawa:

 • Poprawa kultury pracy pracowników administracji publicznej; zmiana relacji urzędnik – obywatel,
 • Zmiana procedur i pragmatyk służbowych,
 • Badanie i egzekwowanie efektywności pracy urzędników,
 • Szkolenie, edukacja, nowoczesny dobór pracowników połączony z wymianą kadr.

III. Przykładowe dziedziny, które powinny podlegać zmianom:

 • Państwo a obywatel – zwiększenie podmiotowości obywatela wobec administracji państwa.
 • Instytucje kontrolne – likwidacja jednych, konsolidacja innych, zmiana kompetencji, zadań i procedur.
 • Prawo „atykryzsowe” – przeniesienie do prawa obowiązującego rozwiązań prawnych o charakterze tymczasowym.
 • Prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych – w zakresie umów o pracę, a także tych, które dotyczyć miałyby mikroprzedsiębiorców oraz małych firm.
 • Prawo podatkowe – PIT, CIT, VAT, ale również ustawa o podatkach i opłatach lokalnych; odrębnym zagadnieniem do pilnego rozwiązania są zatorowy płatnicze. Można sobie z nimi poradzić bez ingerencji w stosunki cywilno-prawne, poprzez zmiany w przepisach podatkowych.
 • Rozwój  inwestycji – przepisy prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska.
 • Sprawozdawczość firm – ograniczenie biurokracji i kosztów.
 • Duże przedsiębiorstwa – stworzenie prawa korporacyjnego.
 • Wymiar sprawiedliwości – przyspieszenie procesów o roszczenia gospodarcze.
 • Prawo zamówień publicznych – zwiększenie dostępu MSP do zamówień publicznych, regulacje dotyczące kryteriów wyboru wykonawców.
 • Korporacje zawodowe – liberalizacja warunków wykonywania zawodów regulowanych.
 • Innowacyjność – wzmocnienie instrumentów zachęt rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)