Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dobre partnerstwo

Redaktor admin on 7 Czerwiec, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W Chodzieży odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia partnerstwa Chodzieży i Nottuln. Gościem honorowym uroczystości był europoseł Adam Szejnfeld.Partnerstwa polskich i europejskich miast wyprzedziły integrację naszego kraju z Unią Europejską, ale i stały się fundamentem, na którym budowaliśmy potem swoją obecność w Europie. Były poligonem dobrych doświadczeń, a dzisiaj dają nam siłę przetrwania politycznej zawieruchy rozpętanej przez ludzi i środowiska polityczne przeciwne Unii Europejskiej – m.in. mówił poseł Adam Szejnfeld chwaląc osiągniecia współpracy Nottuln i Chodzieży.

Z okazji 25-lecia partnerstwa Chodzieży i Nottuln, goście z Niemiec otrzymali na pamiątkę od władz Chodzieży okolicznościowy witraż. Sami zaś przywieźli do Chodzieży symboliczne dwie ławki i stolik, które staną wkrótce przy promenadzie nad Jeziorem Miejskim. Podczas jubileuszowej akademii, która odbyła się w Chodzieskim Domu Kultury, wiele mówiono o przyjaźni i o tym, iż to właśnie ona tworzy grunt Unii Europejskiej. Szczegónym momentem dla uczestników było wysłuchanie piosenki o prtnerstwie autorstwa przewodniczącego Komitetu Partnerstwa Robert Hulsbusch

Nie zabrakło także ciepłych słów wymienionych pomiędzy włodarzmi miast. Dziś obok każdego z nas siedzi przyjaciel – mówił burmistrz Jacek Gursz. Butmistrz Nottuln Manuela Mahnke podkreślała natomiast: – Różnorakie kontakty, nie tylko te oficjalne między ludźmi z instytucji czy urzędów, lecz przede wszystkim między mieszkańcami, którzy poznają się i spotykają, są dla mnie najlepszą gwarancją na pokojową Europę.

Z okazji wspaniałego jubileuszu 25-lecia współpracy Chodzieży z partnerskim miastem Nottuln pragnę złożyć Pani Burmistrz, Panu Burmistrzowi, Komitetowi Partnerstwa oraz wszystkim zaangażowany we współpracę obydwu miast serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Ta wspaniała rocznica jest sukcesem wszystkich tych, którzy swoją pracą i aktywnością sprawili, że te 25 lat to dużo więcej niż umowy i porozumienia. To sukces mierzony w wymianie i wzajemnym ubogaceniu się społeczności, które mimo oddalenia zdołały przekazać sobie bardzo dużo emocji, doświadczenia, kultury i obyczajów. – napisał do władz obu miast w swoim uroczystym adresie eurodeputowany Adam Szejnfeld do uczestników uroczystej akademii z okazji 25-lecia Partnerstwa Chodzieży u Nottuln, która odbyła się 3 czerwca 2017r. w Chodzieży.

Partnerstwo pomiędzy Chodzieżą a Nottuln rozpoczęło się od prywatnych kontaktów ówczesnego proboszcza parafii św. Floriana, ks. Jana Stanisławskiego. Kiedy przedstawił on władzom Chodzieży propozycję nawiązania partnerskiej współpracy z nieznanym wtedy chodzieżanom niemieckim miasteczkiem Nottuln, burmistrz Andrzej Jaroszynski nie wahał się długo. Uzyskał aprobatę Zarządu i Rady Miasta. Po okresie rozmów i wspólnych ustaleń oficjalnie udokumentowano rozpoczęcie tej współpracy. 27 marca 1992 roku podpisany został dokument potwierdzający nawiązanie partnerskich kontaktów między Chodzieżą a Nottuln. Obecnie współpracę pomiędzy miastami koordynują komitety ds. partnerstwa – są to ciała społeczne w Chodzieży i w Nottuln, powołane w roku 1992 w celu inicjowania wymiany współpracy obu miejscowości. W każdym komitecie pracują przedstawiciele różnych środowisk. Obchody jubileuszy partnerstwa odbywają się co pięć lat, na przemian w Chodzieży i w Nottuln.

źródło: UM Chodzież oraz inf. własna

Marta Łasak

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)