epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dojna krowa

Redaktor admin on 22 Grudzień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Ogólny System Preferencji Taryfowych (GSP) Unii Europejskiej, pozwalający krajom rozwijającym się płacić niższe cła od towarów eksportowanych do UE, stanowi formę wsparcia ich gospodarek. Jednakże, niektóre kraje wykorzystując dane im przez Wspólnotę przywileje, ograniczają dostęp do swojego rynku. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której UE zamiast jako dobry partner gospodarczy traktowana jest jak dojna krowa! – powiedział poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego, który wystąpił do Komisji Europejskiej z pytaniem o kryteria przyznawania preferencji w ramach GSP.

System GSP opiera się na dwóch rodzajach kryteriów. Po pierwsze, wnioskodawca musi spełniać kryteria ekonomiczne, tj. musi być krajem rozwijającym się o niezdywersyfikowanej gospodarce i niskim poziomie importu do UE. Po drugie, dane państwo musi ratyfikować szereg międzynarodowych konwencji, a najbardziej aktualne raporty organów monitorujących stosowanie tych konwencji nie mogą wskazywać na jakikolwiek poważne braki w skutecznym ich wdrażaniu.

- Należy zauważyć, że systemy podobne do unijnego, jak amerykański czy japoński, uwzględniają dodatkowe kryteria: respektowanie orzeczeń arbitrażowych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw, zapewnienie odpowiedniej i skutecznej ochrony własności intelektualnej oraz zapewnienie sprawiedliwego i rozsądnego dostępu do rynku. Tymczasem z preferencji w ramach systemu UE korzystają takie państwa, jak choćby Indonezja, kraj zaliczany przez Komisję Europejską do prowadzących politykę protekcjonistyczną, gdzie postęp UE w znoszeniu barier w handlu jest znacznie ograniczony. – zaznaczył eurodeputowany z Wielkopolski.

W związku z tym europoseł Adam Szejnfeld zapytał Komisję czy rozważa możliwość rozszerzenia katalogu kryteriów przyznawania preferencji taryfowych na przykład o wzajemność w dostępie do rynku tak, aby system był nie tylko korzystny dla krajów rozwijających się, ale także dla przedsiębiorstw europejskich.

***

Jednostronny system preferencji celnych dla krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych (GSP)

Celem unijnego Systemu GSP jest udzielanie przez UE preferencji celnych krajom rozwijającym się (DEV) i najmniej rozwiniętym (LDC) w myśl hasła ”rozwój poprzez handel”. System ten ma w swoim założeniu wspierać zwalczanie ubóstwa w krajach rozwijających się i krajach najuboższych oraz promować ich zrównoważony rozwój. Preferencje celne w ramach GSP nie są wzajemne, mają charakter jednostronny. UE stosuje GSP od 1971 r.

System GSP składa się z trzech poziomów liberalizacji ceł – rozwiązania ogólnego (stosowanego wobec krajów DEV, obecnie ponad 90 beneficjentów) oraz dwóch poziomów głębszej liberalizacji o szczególnym charakterze – szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (tzw. GSP+) oraz poziomu liberalizacji przewidzianego dla krajów najsłabiej rozwiniętych (tzw. EBA).

Informacja o cłach w Unii Europejskiej:

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/polityka-handlowa/cla-unii-europejskiej/

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #HandelMiędzynarodowy #OgólnySystemPreferencjiTaryfowych #Cła #GSP

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)