Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dość narażania ludzi na chorobę! – senator Szejnfeld wnosi ustawę.

Redaktor admin on 12 Październik, 2020 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Dość narażania ludzi na chorobę! Dość weekendowych kolejek klientów przed kasami! Dość trudów pracy sprzedawczyń i personelu placówek handlowych! Dość marnotrawstwa żywności kupowanej na zapas! – mówi senator Adam Szejnfeld i zgłasza w Senacie projekt ustawy o zawieszeniu na czas trwania pandemii zakazu handlu w niedzielę. Ustawa autorstwa senatora Adama Szejnfelda przewiduje zawieszenie zakazu handlu w niedziele z jednoczesnym połączeniem tego z obowiązkiem zagwarantowania pracownikom dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Senator Szejnfeld w projekcie swojej ustawy wnosi także i inne propozycje. Oto one:

  • Rekompensaty dla firm zamykanych w czasie trwania epidemii na podstawie władczej decyzji organów administracji (forma ograniczonego odszkodowania) – Przepisy przewidują rekompensatę wybranych kosztów stałych firmy (np. wynagrodzenia, czynsze, energia) ponoszonych przez przedsiębiorcę, które nie są skutkiem jego własnych rozstrzygnięć biznesowych, lecz zostały wywołane zewnętrzną decyzją władzy publicznej zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie stanowi fundament demokratycznego państwa prawnego – uważa senator Adam Szejnfeld.
  • Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstwa - Do tej pory zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe jedynie dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników (przepisy wprowadzone wcześniej przez tzw. Pakiet Szejnfelda). Teraz proponuje się rozszerzenie tej instytucji także dla najmniejszych firm, czyli mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, jeśli odnotowały spadek przychodów w związku z trwającą epidemią COVID-19. Takie zawieszenie miałoby ograniczony zakres czasowy trwania maksymalnie do 6 miesięcy. Proponuje się jednocześnie, aby pracownicy tego przedsiębiorstwa w czasie zawieszenia otrzymywali wynagrodzenie na zasadzie postojowego. Dla firmy lepiej zawiesić działalność, a dla pracowników przeczekać najtrudniejsze chwile na postojowym niż całkowicie zlikwidować działalność i przejść na bezrobocie – tłumaczy senator Adam Szejnfeld.
  • Proobywatelska interpretacja indywidualna prawa połączona z milczącą zgodą urzędu – Rozwiązanie przewiduje prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej (odpowiedź organu administracji na zapytanie obywatela) przez każdą osobę, która ma zrealizować obowiązek publiczno-prawny (np. obowiązek zapłaty jakiegoś zobowiązania). Interpretacja ta ma być wydana w określonym ustawowo czasie (w terminie 30 dni, który w szczególnych sytuacjach może być przedłużany do 45 dni) i jeśli termin ten nie zostanie dochowany, będzie się uważało, że sprawa z zapytania obywatela została przez organ administracji publicznej zaopiniowana pozytywnie. Oczywiście, treść interpretacji będzie wiążąca dla organu, a nie dla obywatela. Nie będzie także on mógł ponosić żadnych konsekwencji zastosowania się do otrzymanej interpretacji – dodaje senator Szejnfeld.
  • Zawieszenie zakazu handlu w niedzielę – Jednym z najgorszych skutków epidemii jest spadek popytu wewnętrznego. Dlatego dla zwiększenia płynności towarów, podniesienia obrotów w handlu i usługach, zwiększenia popytu, powolnego wracania tej sfery do stanu względnej normalności oraz rozładowania piętrzących się kolejek (bardzo groźne w obecnym czasie wzrostu zachorowalności), zwłaszcza w dni poprzedzające niedziele, proponuje się zawieszenie zakazu handlu w niedzielę do dnia zakończenia epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po ostatnim z tych stanów. Proponuje się jednocześnie prawne zagwarantowanie w tym czasie prawa pracowników do otrzymywania dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Zakaz handlu w niedziele ogranicza nie tylko pobyt, a więc ma i wpływ na dochody budżetowe z podatków, ale przede wszystkim generując kolejki tworzy zagrożenie epidemiczne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wiele sklepów i sieci handlowych, broniąc się przed spadkiem obrotów, przedłużyła czas pracy sklepów do późnych godzin nocnych, a niektóre wprowadziły już pracę od poniedziałku do soboty nawet przez 24h/dobę. To nie służy pracownikom. Zakaz handlu w niedziele generuje też marnotrawstwo żywności kupowanej na zapas, ale w mojej propozycji najważniejsze jest oczywiście zdrowie. Zdrowie zagrożone ogromnymi kolejkami w piątki i soboty. Trzeba zatem wreszcie zmienić te szkodliwe przepisy – postuluje senator Adam Szejnfeld.


Anna Karmowska

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)