Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Energetyka odnawialna, to być albo nie być przyszłości Polski!

Redaktor admin on 19 Wrzesień, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Energetyka odnawialna, to być albo nie być przyszłości Polski!

Energetykę odnawialną, i tę z wiatru, i tę ze słońca, i tę z biogazu, i tę z wody, i tę ze wszystkich pozostałych czystych źródeł, należy koniecznie, pilnie i dynamicznie w Polsce rozwijać nie tylko po to, aby zwiększać bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz ograniczać ubóstwo energetyczne, ale także po to, żeby zmniejszać cenę energii dla konsumentów – i dla ludności, i dla przedsiębiorców – uważa senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, który wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji ds. Klimatu na Pomorzy Zachodnim.  W dniu 15 września br. członkowie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu przebywali z wizytą studyjną w województwie zachodniopomorskim, gdzie zapoznali się z działaniami i bieżącą sytuacją firm z sektora energetyki wiatrowej.

„Sprawy dotyczące energetyki są dziś jednym z najważniejszych i najbardziej palących problemów Polski, która z powodzeniem mogłaby korzystać z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Jej rozwój z niezrozumiałych powodów zablokowano u nas w 2016 r.” – powiedział przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, senator Stanisław Gawłowski w trakcie spotkania komisji w siedzibie European Wind Academy w Szczecinie. Przewodniczący przypomniał, że 85% gospodarstw domowych ogrzewanych węglem na terenie całej UE znajduje się w Polsce, i że konieczna jest jak najszybsza zmiana w tym zakresie, ale żeby proces ten był możliwy, potrzebny jest powszechny dostęp do taniej i czystej energii pochodzącej z OZE. „Podczas naszej wizyty studyjnej chcemy się dowiedzieć, jak duży jest to rynek i jak duże szanse na pracę daje Polakom w tej dziedzinie” – wyjaśnił. Wyraził przekonanie, że Polacy mogą mieć tanią i czystą energię pochodzącą z wiatru i że już obecnie na terenie Polski funkcjonują firmy, które szkolą pracowników czy produkują podzespoły. Przewodniczący Gawłowski przypomniał ponadto, że to właśnie na Pomorzu Zachodnim energetyka wiatrowa stawiała pierwsze kroki w Polsce: „to tutaj powstawały pierwsze profesjonalne elektrownie wiatrowe i zostały uruchomione pierwsze zakłady wytwarzające komponenty do montażu turbin wiatrowych, ale chyba nikt z polityków nie zdaje sobie sprawy, jak duża jest to już skala, ile tysięcy Polaków pracuje w tym segmencie i jak dużą szansę dla bezpieczeństwa energetycznego Polaków i cen energii stwarza energetyka ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza z wiatru”. Dlatego, zdaniem komisji, trzeba jak najszybciej usunąć bariery ustawowe utrudniające rozwój energetyki z OZE.

O działalności European Wind Academy w Szczecinie opowiadał senatorom jej prezes Witold Szczepkowski, który podkreślił, że obecnie w branży energetyki wiatrowej brakuje pracowników: „obserwujemy naprawdę duże ssanie na rynku”. Z kolei o sposobach rekrutacji serwisantów, instalatorów i innych pracowników elektrowni wiatrowych, m.in. wśród byłych górników, marynarzy i żołnierzy, opowiadali wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Szymon Kossakowski oraz szefowa HR & Trainig w Fairwind Agnieszka Frąckowska. Ponieważ podstawą pracy w branży energetyki wiatrowej jest dbanie o bezpieczeństwo, wiele szkoleń prowadzonych przez European Wind Academy, jako jeden z 15 takich ośrodków szkoleniowych w Polsce, koncentruje się na rozwijaniu umiejętności i przekazywaniu wiedzy właśnie w tym zakresie obecnym i przyszłym pracownikom farm wiatrowych, zarówno w ramach szkoleń przeciwpożarowych, jak i udzielania pierwszej pomocy.

„Od Pomorza Zachodniego zaczyna się Polska i od Pomorza Zachodniego zaczyna się rozwój tego, na co wszyscy powinniśmy liczyć – nowe technologie, czyste i przyjazne środowisku miejsca dobrze płatnej pracy” – podsumowała wiceprzewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, senator Magdalena Kochan. „Stanę się ambasadorem tego rodzaju rozwiązań i gratuluję firmom, które już to robią, jednak martwi mnie to, że świetnie wykształceni ludzie zasilają szeregi firm działających nie w Polsce, bo zatrzymaliśmy rozwój tego, co wszystkim nam się należy – farm wiatrowych, fotowoltaiki, czystego powietrza dzięki nowym technologiom” – podkreśliła.

Zastępca przewodniczącego KNK senator Danuta Jazłowiecka zwróciła uwagę na to, że w samej tylko w Polsce rozwój farm wiatrowych może przynieść kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy, „które są bardzo atrakcyjne ze względu na wynagrodzenie, na formę pracy, ale również na podróże związane z pracą, i to podróże po całym świecie”. „Dlatego zachęcamy nie tylko młodych, ale i dojrzałych pracowników do tego, aby się przekwalifikować i pracować właśnie w rozwijającym się sektorze zielonej energii nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie” – podsumowała.

Z kolei wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senator Adam Szejnfeld wyraził przekonanie, że jedną z najistotniejszych kwestii dla przyszłych pokoleń jest zabezpieczenie energetyczne kraju i zapobieżenie ubóstwu energetycznemu. „Nie zatrzymamy się na węglu czy (…) zbieraniu chrustu, tylko chcemy wrócić do projektów, które zostały wstrzymane w 2016 r., dotyczących m.in. energetyki wiatrowej i rozwijać pozyskiwanie energii z OZE, nie tylko po to, by je zwiększać – a takie są potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego – ale także po to, by obniżać cenę energii”. Senator Szejnfeld podkreślił, że „trzeba rozwijać w Polsce budowę farm wiatrowych, trzeba wrócić do rozwoju fotowoltaiki, bardzo szeroko rozbudować system biogazowni, bo dopiero taki mix może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszemu krajowi”.

Następnie członkowie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu udali się z wizytą do KK Wind Solutions w Szczecinie, należącego do holdingu A.P. Møller i zajmującego się głównie produkcją części do turbin wiatrowych na całym świecie, w tym konwerterów na offshore, półplatform czy inwerterów, a także montażem podzespołów i testami. „Naszym celem jest zostanie najbardziej kompleksowym dostawcą w branży. Kluczowa jest tu elastyczność” – wyjaśnił Szef zakładu w Szczecinie Kai Fuchs. W trakcie spotkania z kadrą zarządzającą poruszono m.in. temat połączenia elektrowni wiatrowych z elektrowniami wodorowymi, a także kwestie dotyczące zatrudniania pracowników, spośród których blisko 40% pochodzi z Ukrainy.

Członkowie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu odwiedzili również farmę wiatrową w Parnowie, będącą jednym z projektów zrealizowanych przez Onde S.A., na której zapoznali się z działaniem turbin produkowanych przez duńską spółkę Vestas.

Źródło: Kancelaria Senatu RP

Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Kamila Łańska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#OZE #EnergetykaWiatrowa #FarmaWiatrowa #Biogazownia #Fotowoltaika #Enegia #Wodór #PomorzeZachodnie #Pomorze #SenatRP #Senat #SenatroSzejnfeld #AdamSzejnfeld #Szejnfeld #Piła #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)