Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych

Redaktor admin on 7 Grudzień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

6 grudnia br. w Brukseli odbyło się czwarte posiedzenie Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych, współorganizowane przez Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum, EDF). Na zaproszenie posła Adama Szejnfelda, do stolicy Europy przyjechało dwóch reprezentantów środowiska osób niepełnosprawnych z Wielkopolski – pan Robert Mielec z Piły oraz pan Marek Kąckowski z Jeziorek. Wielkie podziękowania za ogromne zaangażowanie się w sprawy organizacyjne Parlamentu Osób Niepełnosprawnych należą się panu europosłowi Markowi Plurze (PO – EPP) oraz wszystkim eurodeputowanym Grupy EPP, którzy włączyli się w pomoc na rzecz przeprowadzenia forum.

W obradach Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych wzięło udział ponad 600 delegacji aktywistów i przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z całej Europy oraz posłowie i przedstawiciele instytucji UE. Polskę reprezentowała prawie stu osobowa grupa, która przybyła do Parlamentu dzięki wysiłkom delegacji PO-PSL. Obrady otworzyli przewodniczący Antonio Tajani oraz przewodniczący Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych Yannis Vardakastanis.

- W ciągu ostatnich lat dokonano znacznych postępów w zakresie wyrównywania różnic w dostępie do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych. Niestety, jest to dopiero początek, bowiem osoby niepełnosprawne nadal są dyskryminowane w bardzo wielu dziedzinach, jak chociażby zatrudnienie, kształcenie czy włączenie społeczne. Jednocześnie chciałbym podkreślić konieczność angażowania osób niepełnosprawnych we wszystkie działania i decyzje, które ich dotyczą, bowiem to oni sami najlepiej wiedzą z jakimi problemami muszą na co dzień się mierzyć. - powiedział poseł Adam Szejnfeld.

Tegoroczna edycja poświęcona była trzem głównym zagadnieniom: zniesieniu barier w pełnym uczestnictwie w życiu politycznym i społecznym oraz czynnym i biernym udziale w nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Druga sesja skupiała się na Europejskiej Strategii Niepełnosprawności na lata 2020 – 2030, jej aspektach budżetowych i funduszach europejskich. Trzecia debata poświęcona była zagadnieniu wdrażania Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami oraz roli Unii Europejskiej, jako światowego lidera i przykładu w tym zakresie.

Tuż przed wydarzeniem przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podkreślił: – Nasze zaangażowanie, by poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych jest oparte na naszych wartościach jako Europejczyków, w tym na naszym przywiązaniu do wolności, równości i włączeniu wszystkich jednostek do społeczeństwa. Te wartości należy przekuć w konkretne działania, by sprawić, że każda osoba będzie mogła żyć w sposób niezależny i zapewnić, że społeczeństwo wzmacnia wszystkich.

***

Prawie jedna osoba na sześć w UE w wieku co najmniej 15 lat cierpi na jakąś formę niepełnosprawności. Ze względu na starzenie się populacji ta liczba ma wzrosnąć w najbliższych latach. Wskaźnik ubóstwa wśród osób niepełnosprawnych jest o 70% wyższy niż średnia z powodu dodatkowych wydatków, niższych dochodów i wyższego bezrobocia. Osoby niepełnosprawne wciąż spotykają się z dyskryminacją, uprzedzeniami i barierami, które osłabiają ich udział w życiu społecznym i gospodarczym.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #EuropejskiParlamentOsobNiepelnosprawnych #niepelnosprawnosc #rownosc #rownouprawnienie

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)