Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Flaga Unii wspólnym dobrem

Redaktor admin on 17 Maj, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Flaga Unii Europejskiej to symbol nie tylko integracji europejskiej, ale również jedności i solidarności Starego Kontynentu, odwołujący się do jego wspólnego dziedzictwa kulturowego, religijnego i humanistycznego. Krąg złotych gwiazd na niebieskim tle oznacza harmonię między narodami, z którą mogą utożsamiać się wszyscy obywatele Zjednoczonej Europy – podkreśla poseł Adam Szejnfeld, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z wezwaniem o podjęcie prac nad prawną ochrona flagi Unii Europejskiej.

Na poziomie prawa unijnego nie istnieje żadna forma legislacyjnej ochrony flagi UE. Także większość krajów nie posiada specjalnych przepisów tego dotyczących. Osoby dopuszczające się czynów znieważających flagę w jakiekolwiek formie mogą być skazane na podstawie kodeksu wykroczeń – na przykład za „nieobyczajny wybryk”. Z kolei w prawie międzynarodowym zapewniona jest ochrona flag niektórych organizacji międzynarodowych, tj. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

- Niestety, w dobie rosnącego eurosceptycyzmu, czy wręcz antyunijnego populizmu, symbole Unii Europejskiej nie zawsze i nie we wszystkich krajach są traktowane z odpowiednim szacunkiem. Zdarzają się przypadki nie tylko werbalnego znieważenia flagi unijnej, ale także jej uszkadzania, palenia, czy innego niszczenia. Brak sankcji wyzwala poczucie bezkarności – zaznaczył w swoim wystąpieniu do Komisji Europejskiej eurodeputowany z Wielkopolski.

Historia flagi sięga roku 1955, kiedy to najpierw Rada Europy przyjęła obecny projekt dwunastu żółtych gwiazd na granatowym tle. W 1983 r. Parlament Europejski zadecydował, że jej flaga będzie również oficjalną flagą Wspólnot Europejskich, a dwa lata później przywódcy państw członkowskich opowiedzieli się za jej zatwierdzeniem.

- Zarówno flagi narodowe, jak i flaga UE to emblematy, które należy chronić. Podnoszenie flagi Unii razem z flagą narodową, na przykład na budynkach administracji publicznej, czy też z okazji uroczystości państwowych, przyczynia się do pogłębienia postaw proeuropejskich obywateli i obywatelek państw członkowskich Wspólnoty – podkreślił poseł Szejnfeld.

***

W reakcji na coraz częstsze kwestionowanie znaczenia UE w Polsce, Front Europejski, czyli koalicja różnych proeuropejskich organizacji pozarządowych, 4 kwietnia br. rozpoczęła zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej. Projekt wprowadza ochronę prawną oraz obowiązek podnoszenia flagi Unii Europejskiej na budynkach rządowych razem z flagą Polski z okazji świąt i uroczystości państwowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://fronteuropejski.pl/incjatywa-ustawodawcza/

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#FlagaUE #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Polska #Europa #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)