epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Głos polskich przedsiębiorców w Brukseli

Redaktor admin on 26 Kwiecień, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Głos polskich przedsiębiorców nadal nie jest wystarczający słyszalny w Brukseli. Każda inicjatywa, która przyczynia się do zmiany tej sytuacja, zasługuje na pełne uznanie – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, który wziął udział w spotkaniu w Parlamencie Europejskim z przedstawicielami firm członkowskich Konfederacji Lewiatan przebywających w stolicy Belgii w ramach wizyty studyjnej.

- Nowoczesne technologie cyfrowe wkraczające w niemal każdą dziedzinę naszego życia, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, sztuczna inteligencja, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo – to jedynie kilka przykładów zagadnień, które już są lub wkrótce będą przedmiotem regulacji unijnych. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych bez bacznego śledzenia, jakie inicjatywy podejmowane są w Brukseli, dlatego miedzy innymi o tych sprawach rozmawialiśmy z polskimi przedsiębiorcami – relacjonuje przebieg spotkania poseł Szejnfeld.

Eurodeputowany zwraca jednocześnie uwagę na konieczność zaangażowania się zainteresowanych stron, na przykład przedsiębiorców, w prace legislacyjne na jak najwcześniejszym etapie tworzenia prawa Unii Europejskiej.

- Doskonałym przykład tego, jak ważne jest stanowisko przedsiębiorców, stanowi debata na temat gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Oczywiście wszystkim zależy na większej ochronie środowiska naturalnego i zdrowia Europejczyków. Ambitne cele, jakie stawia sobie Europa, nie mogą jednak funkcjonować w oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości. Zbyt rygorystyczne wymagania nałożone na producentów mogą bowiem zagrozić konkurencyjności. Potrzebne jest znalezienie odpowiedniej równowagi, co nie jest możliwe bez jasno wyartykułowanego stanowiska przedsiębiorców, także z Polski – dodaje eurodeputowany.

Spotkanie z polskimi europarlamentarzystami współorganizował poseł Bogdan Wenta i choć zaproszeni na nie byli polscy eurodeputowani ze wszystkich frakcji, to obecni byli tylko posłowie Grupy EPP, m.in. Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati, Adamem Szejnfeldem, Danuta Jazłowiecka, Bogdan Wenta i Andrzej Grzyb. Spotkanie było dla przedsiębiorców doskonałą okazją do rozmowy na temat unijnej agendy legislacyjnej, która stawia przed europejskimi, w tym polskimi firmami, wiele nowych wyzwań. W swoich wystąpieniach podnosili wiele tematów z równych dziedzin, m.in. problem postulowanego nowego podatku od używania plastyku, czy ochrony danych osobowych i dokonywanych połączeń w sieci telefonii i Internetu, czy tez praw i obowiązków sprzedawców oraz konsumentów korzystających z Internetu.

***

Konfederacja Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Biuro w Brukseli opiniuje projekty dyrektyw i innych aktów prawa UE mających wpływ na polską gospodarkę oraz monitoruje istotne wydarzenia europejskiej polityki ekonomicznej. BUSINESSEUROPE, której Konfederacja Lewiatan jest członkiem, to Konfederacja Europejskiego Biznesu zrzeszająca 41 federacji z 35 krajów i będąca największą organizacją przedsiębiorców europejskich, reprezentującą ponad 20 milionów firm.

Więcej informacji na temat Konfederacji Lewiatan można znaleźć na stronie:

http://konfederacjalewiatan.pl/

#Lewiatan #Gospodarka #Przedsiębiorczość #Rozwój  #EUdlaPolski #PolskaWUE #PolskaWEuropie #Zostajemy #PolacyZaUE #PolesForEU #MyChcemyUnii #KomisjaEuropejska #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)