Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Gorzka pigułka dla polskich cukrowników

Redaktor admin on 19 Grudzień, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego, podjął interwencję w Komisji Europejskiej w sprawie znacznych ułatwień handlowych dla Brazylii budzących kontrowersje wśród polskich producentów cukrów. – W dłuższej perspektywie wolny handel zawsze przynosi korzyści obu stronom. Nie oznacza to jednak, iż decyzje powinny być podejmowane bez refleksji, w jaki sposób liberalizacja handlu wpłynie na rodzimych producentów w pierwszym okresie jej wprowadzenia – podkreśla eurodeputowany.

Przyznanie rekompensaty Brazylii związane jest przystąpieniem Chorwacji do UE w 2013 roku. Kraj ten został wówczas zobowiązany do przyjęcia wspólnej taryfy celnej oraz podwyższenia swoich stawek celnych do poziomu unijnego. Według reguł Światowej Organizacji Handlu, jeśli dany kraj podwyższa taryfy, to dostawcy z państw trzecich mogą żądać odszkodowania w postaci ulepszonych porozumień dotyczących preferencyjnego dostępu do rynku. Brazylia zażądała takiej rekompensaty, a UE zgodziła się między innymi na znaczne rozszerzenie obecnego dostępu Brazylii do europejskiego rynku cukru zarówno poprzez radykalne obniżenie ceł na import do UE, jak i zwiększenie kontyngentów.

- Te działania, w szczególności zaproponowane, bardzo niskie stawki celne, wydaj się być nieproporcjonalne, a także niezgodne z ideą wzajemnych, obopólnie korzystnych koncesji. Zdaniem między innymi polskich producentów cukru oferta kompensacyjna Komisji Europejskiej jest nieadekwatna w stosunku do straty, jaką mogą potencjalnie ponieść brazylijscy eksporterzy. W związku z tym zwróciłem się do Komisji o wyjaśnienie przyczyn, dla których została podjęta właśnie taka decyzja – dodaje eurodeputowany.

Brazylia jest największym na świecie producentem cukru. Jej udział w rynku szacowany jest na ponad 20 proc. Kraj ten jest też pierwszym eksporterem tego surowca. Zbiory trzciny i produkcja cukru w tym kraju mają decydujący wpływ na poziom cen giełdowych cukru.

­- Dlatego równie zasadne jest pytanie do Komisji Europejskiej o ewentualne działania chroniące europejski, w tym polski sektor cukru przed napływem znacznie tańszych towarów z Brazylii – podsumowuje poseł Szejnfeld.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)