Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Interwencja w interesie polskiego przedsiębiorstwa

Redaktor admin on 29 Kwiecień, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Europoseł Adam Szejnfeld podjął interwencję w interesie polskiego przedsiębiorstwa. Do kompetencji państw Unii, owszem należy określanie warunków wydobycia oraz handlu naturalnymi wodami mineralnymi. Różnice wynikające z tych przepisów nie powinny jednak utrudniać swobodnego obrotu wodami mineralnymi na Jednolitym Rynku Europejskim. – uznał europoseł Adam Szejnfeld komentując sprawę, z którą zwróciła się do niego Spółdzielnia Pracy “Muszynianka”. Poseł Szejnfeld podjął w tej sprawie interwencję w Komisji Europejskiej.

„Muszynianka” przeznaczyła znaczące środki finansowe na inwestycje w zakład uzdatniania wody mineralnej na Słowacji wraz z wodociągami do rozlewni wody mineralnej w Polsce. Mimo spełnienia przez tę firmę wymogów słowackiego prawa, władze Słowacji nie wydały w terminie decyzji pozwalającej na pobór wody mineralnej, narażając w ten sposób polskie przedsiębiorstwo na starty. Dodatkowo, w międzyczasie zmieniono prawo słowackie na niekorzyść polskiej firmy. Uznano, iż woda mineralna ze źródeł na Słowacji jest dobrem narodowym i transport wody wydobywanej z tych źródeł został zakazany. To skazuje polską Spółdzielnię na olbrzymie straty i ewentualną konieczność zmiany planów gospodarczych, w tym inwestycyjnych. Może się to odbić negatywnie róznież na zatrudnieniu.

Poseł Szejnfeld podjął w tej sprawie interwencję zwracając się do Komisji Europejskiej. W wystąpieniu swoim podkreślił, iż słowackie przepisy, wykluczające z rynku producentów wód z innych państw członkowskich UE, w tym z Polski, stoją w sprzeczności z fundamentalną zasadą swobodnego przepływu towarów i niedyskryminacji ze względu na pochodzenie. Dlatego też skierował wystąpienie do Komisji Europejskiej zapytując, czy tego typu regulacje można uznać za zgodne z zasadami Unii Europejskiej, jednocześnie prosząc o podjęcie interwencji Komisji w sprawie Spółdzielni Pracy “Muszynianka” z Polski.

Działania eurodeputowanego Adama Szejnfelda mają na celu eliminowanie barier w swobodnym przepływie osób, towarów i usług w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego oraz ochronę interesów polskich przedsiębiorców.

Joanna Jeżyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)