Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Izbie stuknęło dwadzieścia lat

Redaktor admin on 30 Maj, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld jest członkiem i działaczem niemalże od samego początku powstania Pilskiej Izby Gospodarczej. W 1992 r. 75 przedsiębiorców z Piły postanowiło założyć organizację, skupiającą lokalnych przedsiębiorców. Ich efektem jest działająca z powodzeniem do dzisiaj Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, następczyni Pilskiej Izby Gospodarczej. Poseł Adam Szejnfeld, obecnie honorowy członek Izby, wziął udział w uroczystej gali, podczas której uhonorowano założycieli oraz wieloletnich działaczy organizacji jubileuszowymi medalami dwudziestolecia.

Podczas jubileuszowej gali obecny był Krzysztof Horodecki, twórca i pierwszy prezes Izby, a obecny prezes Grzegorz Marciniak uhonorował posła Adama Szejnfelda okazjonalnym medalem. Medale takie dostali także i inni współtwórcy Izby oraz jej zasłużeni działacze. Na gali wspominano czasy tworzenia Izby i jej rozwoju oraz omawiano plany na przyszłość.

****

Firmy założyciele Izby wywarły duży wpływ na życie gospodarcze w naszym regionie. Od początku swojego istnienia Izba podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w różnych formach organizacyjnych, gromadzi i upowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kontaktów gospodarczych, wspiera przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów, reprezentuje ich interesy wobec administracji i władz samorządowych. Ważnym aspektem działalności organizacji jest szerokorozumiana edukacja. Dzięki szkoleniom, seminariom, oraz otwartym wykładom, adresowanym do nie tylko do przedsiębiorców, ale i uczniów szkół średnich oraz wyższych, pozwalają na zwiększyć wiedzę na temat prowadzenie przedsiębiorczości w społeczeństwie. Współpracują przy tym przedsięwzięciu z działającymi w regionie uczelniami – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza czy Wyższą Szkołą. Istotną rolę mają także nagrody przyznawane przez Izbę Gospodarczą. Nagroda w konkursie im. Stanisława Staszica jest największą nagrodą gospodarczą na terenie północnej Wielkopolski. Dla wielu nagrodzonych jest ona nie tylko kwestią prestiżu – stanowi również istotny element działań marketingowych. Pomaga także planować i budować wizerunek zwycięzców. Izba rozpoczęła także nagradzanie najlepszych urzędników tytułem „Urząd przyjazny dla przedsiębiorcy”. Zadaniem nagrody jest wskazanie najlepszych, których praca przyczynia się do rozwoju gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. Równie ważne dla wielu lokalnych przedsiębiorców jest również organizowana przez Izbę Wielkopolska Wystawa Gospodarcza. Najważniejsze targi w regionie, które podczas każdej edycji gromadzą ponad 150 wystawców – obecnie stanowią również jedną większych atrakcji dla mieszkańców, oferując możliwość zapoznania się z ofertą firm, ale także zapewniając rozrywkę dla całej rodziny. Przekrój wydarzeń – obejmujący seminaria, wykłady i pokazy – doskonale uzupełniają barwne zawody, strefy dla najmłodszych i koncerty gwiazd. Izba utworzyła punkt sądu arbitrażowego ułatwiającego rozwiązywanie sporów i konfliktów. Wszystkie działania ukierunkowane są na budowę współpracy, wspieranie i promocję firm, głównie członkowskich, ale nie tylko. Izba organizuje wiele przedsięwzięć i projektów dla całego środowiska gospodarczego. Jest reprezentantem interesów przedsiębiorców, zarówno tych wielkich, jak i tych najmniejszych.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)