epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Jednolity Rynek – oddalający się cel?

Redaktor admin on 22 Luty, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- W tym roku przypada 25-ta rocznica istnienia Jednolitego Rynku. Niestety ze smutkiem stwierdzam, że sytuacja w Unii Europejskiej nie napawa optymizmem, bowiem na przedsiębiorcach ciąży coraz większa liczba obowiązków finansowych, biurokratycznych i administracyjnych, które w niektórych krajach wiążą się nawet z sankcjami karnymi. Widoczne są różnego rodzaju inicjatywy mające charakter protekcjonistyczny, co zdecydowanie ganię. Z tych powodów, zamiast zbliżać się do celu, jakim jest jednolity rynek europejski, to coraz bardziej się od niego oddalamy. Ten zły proces trzeba zatrzymać, a system uzdrowić – mówił poseł Adam Szejnfeld podczas debaty z Europejską Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Elżbietą Bieńkowską. Dyskusja odbyła się w ramach posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

W ramach zorganizowanego dialogu Komisji Europejskiej z Parlamentem Europejskiej, poszczególni komisarze na posiedzeniach odpowiednich komisjach Parlamentu przedstawiają stan zaawansowania prac nad dokumentami przygotowanymi przez podległe im Dyrekcje Generalne. Komisarz Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP, odpowiadała na pytania posłów dotyczące zamówień publicznych, pakietu usług m.in. nowej europejskiej e-karty usług, narzędzi informacji o wspólnym rynku, pakietu towarowego, nadzoru rynku, prawa własności intelektualnej, czy leków generycznych. Podniesiono także tematy z zakresu bezpieczeństwa i obronności oraz kosmosu, co także należy do zakresu kompetencji polskiej Komisarz.

W czasie dyskusji z Elżbietą Bieńkowską, poseł Szejnfeld odniósł się do krytyki części pakietu usługowego zaprezentowanej przez niektórych posłów popierając rozwiązanie e-karty. Ta propozycja, jak i wiele innych, oczywiście może wywoływać pewne kontrowersje, ale tylko w dyskusji i dialogu możemy dojść do wniosku, czy przedstawione rozwiązane są dobre czy złe. Musimy mieć możliwości rozwiania wątpliwości i zrozumienia drugiej strony. E-karta wydaje się rozwiązaniem, które przede wszystkim może pomóc małym i średnim przedsiębiorcom w świadczeniu przez nich swoich usług w innych państwa członkowskich. Bez tego rozwiązania muszą indywidualnie, w obcych sobie językach oraz na bazie słabo przez siebie znanego prawodawstwa radzić sobie w innych krajach. To jest dla nich bardzo trudne i kosztowne. E-karta może to zmienić – podkreślił eurodeputowany.

Komisarz Bieńkowska wspomniała również o inicjatywie na rzecz nowych przedsiębiorstw (tzw. start-upów) oraz firm rozszerzających swoją działalność (tzw. scale-upów), w ramach której jednym z podstawowych celów jest poprawa dostępu do finansowania poprzez uruchomienie ogólnoeuropejskiego funduszu venture capital. UE zapewni inwestycje bazowe o maksymalnej wysokości do 400 mln euro, a zarządzający funduszem będą musieli pozyskać co najmniej trzy razy więcej środków ze źródeł prywatnych, w tym fundusze venture capital w wysokości co najmniej 1,6 mld euro.

Mimo dyskusji o sukcesach Unii Europejskiej w rozwoju Jednolitego Rynku, eurodeputowany z Wielkopolski podsumował debatę dość pesymistycznie: – Z rynkiem wspólnym dzieje się źle, szczególnie w zakresie swobodnego przepływu usług. Dlatego powinniśmy z uwagą pochylić się nad propozycjami Komisji Europejskiej i pani Komisarz oraz wspólnie wypracować takie instrumenty, które pozwolą nam wrócić na drogę ewolucyjnego budowania wspólnego rynku.

***

Nowa europejska e-karta usług. Uproszczona procedura elektroniczna ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom oferującym usługi na terenie Unii Europejskiej dopełnienie formalności wymaganych do świadczenia usług za granicą. Usługodawcy będą mogli załatwiać sprawy w jednym punkcie kontaktowym we własnym kraju i co ważne – we własnym języku. Punkt kontaktowy w kraju pochodzenia sprawdza niezbędne dane i przekazuje je do państwa członkowskiego świadczenia usługi. Przyjmujące państwo członkowskie z kolei zachowuje prawo do stosowania krajowych wymogów regulacyjnych i podjęcia decyzji o tym, czy dany wnioskodawca może świadczyć usługi na jego terytorium. E-karta nie ma mieć wpływu na obowiązki pracodawców i prawa pracowników.

Źródło: informacja własna oraz komunikat pasowy Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_pl.htm

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#UczciwaKonkurecja #WspólnyRynek #Usługi #E-karta #Konsumenci #OchronaKonsumentow #Start-up #Scale-up #Cyfryzacja #Europa #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)