Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Jesteś moim idolem…Tato.

Redaktor admin on 22 Listopad, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Oliwier Hejak z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie znalazł się w gronie laureatów nagród i wyróżnień VI edycji senackiego konkursu pt. „List do Taty”, który w Wielkopolsce Północnej zorganizował senator Adam Szejnfeld. Finał krajowy odbędzie się w Senacie 24 listopada br. w Warszawie.

„Byłeś przy moich narodzinach i jako jeden z pierwszych, usłyszałeś mój głos i bicie serduszka. Chwile spędzone z Tobą są najcenniejsze, czuję wtedy ogromną radość, ekscytację i poczucie bezpieczeństwa” – takie słowa można przeczytać w liście Oliwiera. Są wzruszające, piękne, ale też i mądre, niosą bowiem ważne przesłanie także dla nas, dla dorosłych – powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród VI edycji senackiego konkursu pt. „List do Taty” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydłowie, senator Adam Szejnfeld, który jest organizatorem tego konkursu w Wielkopolsce Północnej.

Konkurs prowadzi senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego. Podczas uroczystości w ZSP w Szydłowie, senator Adam Szejnfeld wręczył uczestnikom konkursu wyróżnienia oraz dyplomy, ale docenił także pracę nauczycieli, którzy prowadzili dzieci i natchnęły je do przelania na papier swoich emocji. Podczas uroczystości oprócz dzieci i ich rodziców nagrodzono także zatem panią Agnieszkę Wiśniewską oraz panią Joannę Świderską.

Przedmiotem senackiego konkursu była praca pisemna na temat: ,,Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”, opisująca relacje z ojcem, ojczymem, ojcem zastępczym, opiekunem lub ,,figurą ojca”. Prace oceniane były według kryteriów: samodzielność pracy, prostota, szczerość i autentyczność, umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.

W celu rozstrzygnięcia konkursu na etapie okręgowym senator Adam Szejnfeld powołał specjalną Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodnicząca: pani Anna Karmowska – dyrektor Biura Senatorskiego w Pile.
  2. Członek: pani Teresa Kasior – radna Rady Miasta Piły,
  3. Członek: pan Rafał Zdzierela – radny Rady Powiatu w Pile.

Komisja zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

  1. I. Nagrody:

1. Olga Pyszka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile

2. Kornelia Tomaszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu

3. Natalia Jaremba, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

oraz

  1. II. Wyróżnienia:

1. Mateusz Wiedera, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu

2. Oliwier Hejak, Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

3. Sebastian Wróbel, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#Senat #SenatRP #ListDoTaty #KomisjaRodziny #Konkurs #FundacjaCyrylaIMetodego #Tata #Ojciec #Rodzina #Dziecko #DzieńDziecka #Parlament #Sejm #EPP #EPL #senatorSzejnfeld #AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)