Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kolejne inicjatywy posła Szejnfelda

Redaktor admin on 23 Sierpień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Podczas konferencji prasowej posła Adama Szejnfelda, która odbyła się 22 sierpnia br., poruszono kwestie dotyczące wystawy historycznej, pt. „Piła dla Warszawy”, ustawy  deregulacyjnej II oraz nowego kierunku studiów na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile dotyczącego wydobycia gazu łupkowego. Dziennikarze pytali także o przyszłość klubu Sportowego Joker Piła.

Z inicjatywy posła Adam Szejnfelda, z okazji rocznicy II wojny światowej w dniach 29.08 – 03.09 br. – w siedzibie Sejmu będzie można zobaczyć wystawę zdjęć pilskiego fotografa Romana Zaranka, przedstawiające zniszczenia Piły w okresie wojennym. Wystawa nosi tytuł „Piła dla Warszawy”. Pierwsza taka wystawa odbyła się w Pile w Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica. Wystawę w Sejmie otworzy pani Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz oraz pan prezydent Piort Głowski. Celem tej wystawy jest przede wszystkim promocja Piły. Jednak dodatkowo chcemy pokazać, że część obecnej architektury Warszawy to także fragmenty Piły i innych miejscowości, powiedział poseł Adam Szejnfeld pomysłodawca i promotor wystawy.

Kolejnym tematem konferencji był nowy kierunek studiów na pilskim PWSZ. Podążając za popytem na rynku pracy poseł wystąpił z wnioskiem do Rektora Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z propozycją otwarcia nowego kierunku na pilskim PWSZ. Nowy kierunek miałby być związany właśnie z górnictwem z nastawieniem specjalizacji na gaz łupkowy. Poseł Szejnfeld podkreślił jak bardzo miasto Piła jest związana z górnictwem naftowym i gazowym. Rynek wydobywczy ciągle się rozwija, a biorąc pod uwagę, że siedziba firmy Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. znajduje się właśnie w Pile, nowy kierunek studiów ma tu jak najbardziej rację bytu. Jeżeli przypuszczalne złoża gazu będą w pełni potwierdzone to pilska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z kierunkiem górnictwa cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem. Otwarcie nowego kierunku studiów wymaga spełnienia wymagań określonych w standardach kształcenia. Studia pierwszego stopnia na kierunku górnictwo i geologia będą trwać nie krócej niż 7 semestrów.

Ważnym punktem konferencji była prezentacja ustawy deregulacyjnej II. uchwalonej 19 sierpnia br. Ustawę przyjęła Komisja Przyjazne państwo prowadzona przez posła Adama Szejnfelda a uchwalił ją Sejm RP. Jest ona częścią rządowego „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Wprowadza bardzo korzystne warunki zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Nastąpiło na przykład wydłużenie okresu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego z 31 marca do 30 września roku następnego. Równie ciekawym i ważnym zakresem zmian objęto przepisy dotyczące wydawania interpretacji ogólnej prawa podatkowego. W celu ustanowienia symetrii w prawach i obowiązkach obywateli z państwem skrócono termin przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS z 10 lat do lat 5. Bardzo interesującą i nową kwestią jest zwolnienie z akcyzy od 1 stycznia 2012 roku węgla kamiennego, brunatnego oraz koksu przeznaczonych na cele grzewcze.

Dziennikarze podjęli także temat pilskiego Klubu Sportowego Joker Piła. Pan poseł potwierdził, że władze klubu zwróciły się do niego, jako byłego  Prezesa  Honorowego Klubu i nadal wielkiego miłośnika siatkówki, o pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji. Skutkiem tego było dzisiejsze podpisanie umów zawodników z Zarządem Klubu oraz zgłoszenie drużyny do rozgrywek w I Lidze Państwowej. Joker grał, gra i będzie dalej grać – powiedział poseł Adam Szejnfeld.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)