epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Koniec z dyskryminacją konsumentów

Redaktor admin on 14 Wrzesień, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Nawet jeśli opakowania pozostają takie same, to dysproporcje w stosowanych składnikach mogą być kolosalne. Najczęściej producenci stosują podwójne standardy i kierują do sklepów w Europie Środkowo-Wschodniej produkty wykonane z gorszych składników lub w innym zestawie ilościowym, niż w przypadku towarów sprzedawanych w Europie Zachodniej. Czas z tym skończyć! – podkreślił poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, komentując przyjęte przez Parlament Europejski w Strasburgu sprawozdanie dotyczące podwójnych norm jakości produktów na wspólnym rynku.

- Jako człowiek o wolnorynkowych poglądach uważam, że każdy ma prawo sprzedawać wszystko, co chce, jeżeli po drugiej stronie, ktoś chce to kupić. Pod warunkiem jednak, że poszanowana zostanie transparentność i swobodny dostęp do informacji. Niestety zbyt często firmy produkujące i handlujące określonymi towarami, prezentując je i reklamując tak samo w każdym kraju, bez względu na skład tych produktów.  W związku z tym sugerują konsumentowi, że ten sam towar sprzedawany w Berlinie czy Paryżu, ma identyczny skład, jak ten sprzedawany w Bratysławie, Pradze czy Warszawie. Mamy tu więc do czynienia z czymś, co można nazwać oszustwem. I to nie ze względu na różnice w składzie, tylko ze względu na brak jasnej informacji o tej różnicy – wyjaśnia eurodeputowany z Wielkopolski, który zajmował stanowisko popierające likwidację tego procederu.

Przedsiębiorstwa wykorzystują oczywisty fakt, iż konsument nie ma podczas zakupów praktycznej możliwości porównania składów tych samych produktów oferowanych jednocześnie w swoim kraju i w Zachodniej Europie. Postrzegany jako mniej wymagający klient, mieszkaniec kraju położonego w Europie Środkowo-Wschodniej często skazany jest więc na produkt niższej jakości. Firmy z kolei zasłaniają się specyficznymi gustami konsumentów w poszczególnych krajach, twierdząc, że używanie gorszych składników nie ma nic wspólnego z dyskryminacją.

- Tego typu podejście do klientów uznać należy za nie niesprawiedliwe i niezgodne z ideą, zasadami i przepisami Jednolitego Rynku Europejskiego, którego istotą jest swobodny przepływ i dostęp do towarów oraz usług we wszystkich krajach Unii na równych zasad i bez dyskryminacji. Niestety, mimo upływu ponad 10 lat od tzw. wschodniego rozszerzenia UE, nadal odczuwalne są różnice w podejściu krajów starej Unii do państw Europy Środkowo-Wschodnie. Objawia się to także stosunkiem do konsumentów – podsumowuje  europoseł.

W przyjętym dzisiaj sprawozdaniu Parlament Europejskiej zwrócił uwagę m.in. na fakt, że z uwagi na toczącą się debatę publiczną niektórzy producenci już zapowiedzieli zmiany w recepturach lub korzystanie z jednej normy produkcji na szczeblu UE. Jednocześnie w stanowisku Parlamentu znalazło się wezwanie Komisji oraz państw członkowskich do zwiększenia działań w zakresie monitorowania spójności składu i proporcjonalnego wykorzystania składników produktów spożywczych sprzedawanych w tym samym opakowaniu i pod tą sama marką, aby skutecznie identyfikować nieuczciwe praktyki handlowe przy wprowadzaniu produktów spożywczych do obrotu.

***

Należy zauważyć, że w odpowiedzi na problem podwójnej jakości żywności zgłaszany przez państwa członkowskie UE Komisja Europejska podjęła działania w celu zapewnienia, by konsumenci mogli mieć zaufanie do kupowanych produktów bez względu na miejsce zamieszkania. W szczególności Komisja:

  • opracowała zestaw wytycznych w sprawie stosowania unijnego prawa żywnościowego i prawa ochrony konsumentów do produktów o podwójnej jakości;

  • złożyła projekt zmiany dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w ramach inicjatywy „Nowy ład dla konsumentów” w celu zapewnienia jasności prawa przy dokonywaniu oceny potencjalnych przypadków stosowania podwójnych norm jakości;

  • opublikowała wspólną metodykę, która pozwoli krajowym organom ochrony konsumentów przeprowadzać badania porównujące skład i właściwości produktów spożywczych sprzedawanych w podobnych opakowaniach w całej Unii.

#Konsumenci #PrawaKonsumentów #OchronaKonsumentów #Konkurencja #PodwójnaJakość #PodwójneStandardy #MojePrawa #Obywatele #KomisjaEuropejska #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

Źródło: informacja własna oraz komunikat prasowy Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_pl.htm

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)