Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Konkurujmy, ale na uczciwych zasadach!

Redaktor admin on 23 Październik, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Uczciwa konkurencja w zakresie handlu, usług i inwestycji ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy państw członkowskich oraz partnerów UE – uważa poseł Adam Szejnfeld, autor opinii oceniającej politykę konkurencji Unii Europejskiej za rok 2017. Opinia została przyjęta niemal jednomyślnie przez Komisję Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego.

- Oczywiście jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejskiej, jest coraz mniej przewidywalna polityka handlowa USA i jej potencjalny wpływ na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Nikomu w Europie nie zależy na eskalacji napięcia. Musimy działać wspólnie i mówić jednym głosem. Tylko w ten sposób będziemy w stanie skutecznie wywrzeć presję na naszych partnerach zza oceanu ­- mówi eurodeputowany, dodając, że w przyjętej opinii znalazł się zapis mówiący o tym iż, działania podejmowane przez Komisję Europejską w celu przywrócenia równowagi w handlu z USA powinny być stanowcze, choć wyważone, proporcjonalne i zgodne z zasadami WTO.

- Wśród innych problemów, które zostały wskazane w dokumencie, znalazły się: ograniczenia w dostępie europejskich przedsiębiorstw do międzynarodowych rynków zamówień publicznych i partnerstw publiczno-prywatnych realizowanych poza Wspólnotą, ja również niewłaściwe stosowanie pomocy publicznej przez kraje trzecie. Jeżeli chcemy mówić o uczciwej konkurencji w skali globalnej, to pilnie musimy zająć się tymi kwestiami – podkreśla eurodeputowany, przedstawiając główne przesłanie stanowiska Komisji Handlu Międzynarodowego.

Z uwagi na coraz bardziej ambitne porozumienia handlowe zawierane przez Unię Europejską, które nie ograniczają się jedynie do redukcji taryf celnych, za konieczne uznane zostało również położenie większego nacisku na monitorowanie stanu realizacji poszczególnych umów przez Komisję Europejską.

- Wdrażanie porozumień międzynarodowych jest niezwykle trudnym i czasochłonnym procesem, choćby z uwagi na odmienne systemy prawne i zasady funkcjonowania administracji publicznych, istniejące różnice kulturowe czy bariery językowe. Niemniej jednak, pełne wdrożenie postanowień umów ma kluczowe znaczenie dla podmiotów gospodarczych, którym należy zapewnić możliwość prowadzenia działalności w ramach uczciwej konkurencji. Zasady udzielenia pomocy publicznej, czy też uprzywilejowanie przedsiębiorstw państwowych i tych z udziałem skarbu państwa, to obszary, na które Komisja Europejska powinna zwrócić szczególną uwagę, analizując funkcjonowanie umów handlowych zawieranych przez Unię Europejską – podsumowuje poseł Szejnfeld.

Mateusz Grzelczyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Konkurencja #UczciwaKonkurencja #Gospodarka #Handel #Inwestycje #Rozwój #Przedsiębiorczość #Przedsiębiorcy #MŚP #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Europa #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)