Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kontrowersje wokół wspólnej ochrony patentowej w UE

Redaktor admin on 12 Kwiecień, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Projekt stworzenia systemu jednolitej ochrony patentowej ma skutecznie wprowadzać ochronę patentową, jednak wywołuje w Polsce kontrowersje. System ten bowiem ma zostać rozbudowany o jednolite zasady dotyczące reżimu językowego, a także ustanowienie jednolitego sądu patentowego mającego wyłączną jurysdykcję w kwestii orzekania w sprawie jednolitego systemu patentowego. Z powodu wątpliwości, jakie projekt wywołał w naszym kraju poseł Adama Szejnfeld wystosował w tym zakresie zapytanie poselskie do Ministra Gospodarki.

Projekt ten jest od dłuższego czasu przedmiotem prac w Radzie Unii Europejskiej oraz Parlamencie Europejskim, obecnie prace te zbliżają się ku końcowi, a projekt przybiera ostateczny kształt. O ile idea stworzenia jednolitego systemu wydaje się słuszna, projekt w obecnym kształcie zakłada szereg rozwiązań, które mogą budzić pewne obawy, przede wszystkim z punktu polskich przedsiębiorców – napisał poseł Adam Szejnfeld

Mimo zakładanych korzyści płynących z funkcjonowania systemu, jego obowiązywanie na terenie Polski może okazać się kosztowne dla polskich małych i średnich przedsiębiorców. Przyczynić do tego może się fakt, że urzędowymi językami jednolitego systemu patentowego będą w sposób równoważny język angielski, niemiecki i francuski. Radykalny wzrost ilości obowiązujących na terenie RP patentów, związany z funkcjonowaniem systemu, połączony z faktem, że patenty te będą obowiązywać w trzech językach, oznaczać będzie ponoszenie większych nakładów związanych z funkcjonowaniem w nowym systemie. Koszty te wynikać będą przede wszystkim z konieczności zapewnienia tłumaczenia wszystkich oficjalnych języków stosowanych w jednolitej ochronie patentowej – napisał w swoim zapytaniu poseł Szejnfeld.

Innym potencjalnym zagrożeniem dla sektora polskich MŚP, jest kształt rozważań dotyczących funkcjonowania jednolitego sądu patentowego, mającego wyłączność w rozpatrywaniu sporów związanych z systemem jednolitej ochrony patentowej. Zagrożenia te, z jednej strony polegają na konieczności poniesienia wysokich kosztów uczestnictwa w postępowaniu przed takim sądem (koszty pełnomocnictwa, tłumaczenia dokumentów), z drugiej zaś są związane z szeroką jurysdykcją tego sądu.

Należy również wspomnieć, że projekt ten jest obecnie procedowany w ramach tzw. wzmocnionej współpracy (25 państw bez Włoch i Hiszpanii). Przystąpienie do tej inicjatywy powinno być tym staranniej rozważone, że uczestnictwo w takiej formule uchwalania unijnego aktu prawnego jest dla Polski przypadkiem precedensowym – kontynuuje poseł Szejnfeld.

Poseł Adama Szejnfeld poprosił o informację, jakie jest stanowisko rządu wobec przytoczonych wątpliwości i obaw oraz o informację, czy w ramach prac nad projektem będą podejmowane jeszcze inicjatywy mające wyeliminowanie powstałych kontrowersji.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)