Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Krytyczne surowce

Redaktor admin on 23 Luty, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Polska nie jest bogata w surowce naturalne. Unia Europejska też. A dostęp do źródeł surowców, do minerałów, nie jest mniej ważny dla rozwoju i bezpieczeństwa gospodarczego, niż dostęp do gazu i ropy – uważa poseł Adam Szejnfeld. Dlatego eurodeputowany z Wielkopolski podjął interwencję w tej sprawie w Komisji Europejskiej.

Antymon, beryl, fluoryt, gal, german, grafit, kobalt, magnez, niob, wolfram. To przykłady surowców mineralnych, które Unia Europejska uznaje za newralgiczne z punktu widzenia rozwoju wysoko zaawansowanych technologii. – Europa dysponuje stosunkowo niewielkimi zasobami tzw. surowców krytycznych i dlatego większość z nich musi być importowana z krajów trzecich. Niestety, coraz częściej kraje te, dążąc do zabezpieczania własnych interesów, ograniczają wolną konkurencję w zakresie wydobycia i obrotu tymi surowcami, które uznają za kluczowe dla swoich gospodarek – uważa poseł Adam Szejnfeld, który zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przygotowanie unijnej strategii dostępu do surowców krytycznych.

W ramach tzw. Inicjatywy na rzecz Surowców, realizowanej od 2008 r., Komisja Europejska jest zobowiązana do przeprowadzania regularnego przeglądu wykazu surowców krytycznych dla UE. – Tego typu działania służyć mają lepszemu ustalaniu priorytetów w zakresie zaspokajania potrzeb europejskiego przemysłu, m.in. poprzez zaplanowanie i koordynację działań w zakresie poszukiwania nowych źródeł surowców krytycznych, w tym poprzez tzw. dyplomację surowcową, opracowanie i rozwój nowoczesnych technologii wydobycia, jak również znajdowanie substytutów deficytowych surowców – zaznacza eurodeputowany z Wielkopolski.

W swoim wystąpieniu poseł Szejnfeld zwraca jednak uwagę na konieczność podejmowania przez Wspólnotę spójnych działań minimalizujących ryzyko przerwania płynności dostaw, co mogłoby mieć poważne skutki ekonomiczne dla krajów rozwijających nowoczesne technologie: – Dlatego chciałbym się dowiedzieć od Komisji Europejskiej, w jaki sposób koordynuje ona różne polityki UE, w szczególności politykę przemysłową, handlową, środowiskową oraz politykę badań naukowych i innowacyjności, jak również pomoc rozwojową, aby zapewnić europejskim, w tym polskim, przedsiębiorstwom dostęp do surowców krytycznych – podkreśla eurodeputowany, który wcześniej, jako Wiceminister Gospodarki oraz poseł na Sejm RP, interesował się między innymi tymi kwestiami. .

***

Wykaz surowców krytycznych UE obejmuje obecnie: antymon, beryl, borany, chrom, fluoryt, fosforyt, gal, german, grafit, ind, kobalt, krzem metaliczny, magnez, magnezyt, metale ziem rzadkich, niob, platynowce, węgiel koksujący, wolfram. Więcej informacji na temat tego, dlaczego właśnie te surowce zostały uznane przez UE znaleźć można w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu wykazu surowców krytycznych dla UE i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców, Bruksela, dn. 26.5.2014 r. COM(2014) 297:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0297

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)