Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kupiłem a nie mam!

Redaktor admin on 18 Lipiec, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Współczesny świat to świat ludzi mobilnych. Gdzie indziej się rodzimy, gdzie indziej uczymy, gdzie indziej jeszcze mieszkamy czy pracujemy. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej polegamy na nowych technologiach. Internet, telefonia komórkowa czy telewizja to dla nas rzeczywistość, bez której nie moglibyśmy obecnie funkcjonować. Niestety, ze względu na brak odpowiednich regulacji, nie zawsze możemy korzystać ze wszystkich potencjalnych możliwości, jakie daje nam rewolucja cyfrowa. Ten stan pilnie należy zmienić – uważa poseł Adam Szejnfeld.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, aktywnie działający na rzecz znoszenia barier na jednolitym rynku, zwrócił się do Komisji Europejskiej w sprawie transgranicznego używania dekoderów telewizyjnych. – W ramach Jednolitego Rynku Wewnętrznego nie ma możliwości korzystania z kodowanej telewizji w innym kraju niż ten, w którym dokonano zakupu dekodera. Większość umów oferowanych przez operatorów telewizji kodowanych zakazuje bowiem używania zakupionej karty dekodera w innym państwie Unii Europejskiej. W konsekwencji klient, wyjeżdżając za granicę, traci i pieniądze, i prawa, które wcześniej nabył – zaznaczył w swoim wystąpieniu Poseł Szejnfeld.

W swojej interpelacji do Komisji Europejskiej Europoseł Szejnfeld zapytał czy w świetle przedstawionej Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy planuje ona uwzględnić w swoich działaniach rozwiązanie problemu polegającego na utrudnianiu bądź całkowitym uniemożliwianiu klientom operatorów TV korzystania z dekoderów zakupionych w innym państwie niż państwo ich zakupu?

(…)

***

W Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy, Komisja Europejska określiła 16 najważniejszych działań, które zostały zgrupowane w ramach 3 filarów:

  • Filar I Zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do towarów i usług cyfrowych w całej Europie
  • Filar II Stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać
  • Filar III Zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową

Tekst Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy jest dostępny pod adresem :

https://mac.gov.pl/files/komunikat_komisji_europejskiej_-_strategia_jednolitego_rynku_cyfrowego_dla_europy.pdf

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)