Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Łańcuchy łączące Północ i Południe

Redaktor admin on 12 Lipiec, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego zakończyła prace nad sprawozdaniem w sprawie wpływu międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości.  – W czasach globalizacji i ciągłego podziału świata na „bogatą Północ” i „biedne Południe”, fragmentaryzacja, brak przejrzystości oraz złożoność są niestety częścią łańcuchów wartości. Dlatego tak ważne jest dbanie o przestrzeganie cywilizowanych zasad od samego początku do samego końca cyklu produkcyjnego – powiedział poseł Adam Szejnfeld, który z ramienia Grupy EPL koordynował prace nad opinią Komisji Rozwoju do powyższego sprawozdania.

„Globalne łańcuchy wartości” stały się najważniejszą cechą współczesnej gospodarki światowej oraz stanowią kluczowe zagadnienie polityki w zakresie handlu międzynarodowego i inwestycji. Produkcja międzynarodowa jest zasadniczo skupiona wokół globalnych łańcuchów wartości i koordynowana przez przedsiębiorstwa wielonarodowe za pośrednictwem sieci oddziałów, kontrahentów lub niezależnych dostawców. To transgraniczne rozdrobnienie produkcji stwarza nowe perspektywy dla wzrostu, rozwoju i zatrudnienia. Niemniej złożony charakter globalnych łańcuchów wartości i wynikający z niego niski poziom przejrzystości przełożyły się także na zwiększone ryzyko łamania praw człowieka i lekceważenia regulacji socjalnych, podatkowych i środowiskowych.

- Ogromne znaczenie dla poprawy przejrzystości w łańcuchach wartości ma wdrażanie, egzekwowanie i transpozycja już istniejącego ustawodawstwa na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Nie możemy także zapomnieć o obowiązku stworzenia odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania przedsiębiorstw i ich uczestnictwa w globalnych łańcuchach dostaw, który leży po stronie krajów produkujących, bowiem to państwa spełniają rolę regulacyjną i kontrolną. Co więcej, koordynacja oraz wymiana informacji i najlepszych praktyk mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności prywatnych i publicznych inicjatyw dotyczących łańcuchów wartości – dodaje eurodeputowany z Wielkopolski.

Globalne łańcuchy wartości obejmują szeroki zakres podmiotów i instytucji, a także dużą liczbę systemów handlu i inwestycji. Choć nie są one nową cechą gospodarki światowej, to odgrywają coraz istotniejszą rolę, ponieważ ponad 50 % handlu towarami odbywa się u pośredników, z których wielu prowadzi handel wewnątrzbranżowy w ramach wielkich korporacji wielonarodowych.

- To właśnie Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę w podnoszeniu standardów w zakresie przejrzystości, odpowiedzialności i zrównoważonego charakteru globalnych łańcuchów wartości. Jednakże wszelkie działania podejmowane w tym zakresie muszą mieć na uwadze rentowność europejskich przedsiębiorstw oraz zapewnić uczciwie warunki konkurencji na globalnym rynku – podsumowuje poseł Adam Szejnfeld.

#parlamenteuropejski #handelzagraniczny #ue #zrownowazonyrozwoj #adamszejnfeld #wielkopolska #Strasburg #Bruksela #PlatformaObywatelska

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)