Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Legenda Solidarności w Północnej Wielkopolsce

Redaktor admin on 21 Styczeń, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

We wtorek 18.01.2011 roku, na zaproszenie posła Adama Szejnfelda, Północną Wielkopolskę odwiedził Marszałek Senatu RP, Pan Bogdan Borusewicz. Wizyta Pana Marszałka związana była m.in. z procesem konsultacji projektów ustaw opracowanych w Senacie, dotyczących prawa stowarzyszeń oraz petycji. W związku z tym Marszałek, jako jednocześnie przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych, spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz ze studentami pilskich uczelni w budynku biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Legenda Solidarności, B. Borusewicz, zwiedził w Pile także wystawę „Drogi do wolności” wspominającą czasy Solidarności lat osiemdziesiątych. Marszałek Borusewicz odwiedził także miasto Chodzież, gdzie wziął udział w

W bibliotece Państwowej Szkoły Zawodowej w Pile spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz pilskimi studentami. Podczas rozmowy z przedstawicielami lokalnych NGO została podjęta dyskusja o senackich projektach ustaw o stowarzyszeniach i petycjach. Ze szczególnie pozytywną oceną w proponowanych zmianach spotkała się propozycja uproszczenia procedury zakładania stowarzyszeń. W jego zamyśle procedury rejestracyjne mogłyby odbywać się tylko na podstawie statutu i listy założycieli, nie byłoby konieczne przedstawienie składu zarządu. Istotne jest również to, że stowarzyszenie jeszcze przed zakończeniem procedury rejestracyjnej, będzie mogło nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym. Proponowana przez Senat ustawa na pewno ułatwi powstawanie nowych stowarzyszeń, które są jednym z objawów aktywności społeczeństwa, pokazujących, że jest ono zdolne do samoorganizacji oraz osiągania wyznaczonych celów, a dzięki temu może rozwijać się społeczeństwo obywatelskie w Polsce – stwierdził poseł Adam Szejnfeld.

Po zakończeniu spotkania w bibliotece PWSZ, Marszałek udał się do Biura Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, znajdującego się przy ul. Śródmiejskiej 20/1, gdzie odbyło się spotkanie z dziennikarzami. Konferencja prasowa dotyczyła m.in. zbliżających się wyborów uzupełniających do Senatu, w których Platformy Obywatelskiej, jako jedyna partia postanowiła, że ich kandydatem na Senatora RP będzie kobieta, Maria M. Janyska. Marszałek wyraził swoje poparcie dla jej kandydatury, jako osoby, która dzięki swojemu zaangażowaniu w prace samorządów lokalnych udowodniła niejednokrotnie, że jest idealną kandydatką do Senatu.

W tym samym dniu Marszałek Bogdan Borusewicz w towarzystwie posła Adama Szejnfelda, senatora Mieczysław Augustyna oraz Marii Małgorzaty Janyski wziął udział w uroczystościach obchodów Wyzwolenia Chodzieży spod okupacji hitlerowskiej oraz 91 rocznicy powrotu miasta Chodzieży do Polski po zaborach.

Antoni Kolasa

Dyrektor Biura Parlamentarnego Posła Adama Szejnfelda w Pile

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)