Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Lekcja dla Europy z greckiego kryzysu

Redaktor admin on 30 Kwiecień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Wysokie bezrobocie, zadłużenie publiczne sięgające ponad 140%, przerost biurokracji i niewydolne finanse publiczne to tylko niektóre z elementów kryzysu greckiego, które doprowadziły ten kraj na skraj bankructwa, zmuszając Unię Europejską, Międzynarodowy Fundusz Monetarny i państwa członkowskie do udzielenia Grecji wsparcia. – Doświadczenia z przyznania pomocy technicznej UE dla Grecji przy wdrażaniu reform mogą być bardzo pomocne także dla innych krajów Wspólnoty. Cieszę się, że udało się stworzyć unijny program pomocowy dla wszystkich krajów przechodzących przez reformy strukturalne - zaznaczył poseł Szejnfeld po głosowaniu w Brukseli nad rozporządzeniem Unii Europejskiej w tej sprawie.

Proponowany unijny program wspierania reform strukturalnych ma pomóc państwom członkowskim opracowywać i wdrażać reformy instytucjonalne, administracyjne i strukturalne oraz skuteczniej i wydajniej korzystać z funduszy UE przeznaczonych na te cele. Program ma być realizowany w latach 2017–2020, a jego budżet ma wynieść 142,8 mln EUR.

- Ważne jest, że w przegłosowanym dokumencie Parlamentu zawarto zasadę partnerstwa, której celem jest włączenia władz regionalnych i lokalnych w proces reform, przez które musi przejść państwo członkowskie – mówił podczas debaty europoseł z Wielkopolski. - Co więcej, w dokumencie słusznie podkreślono konieczność komplementarności i synergii z innymi instrumentami i źródłami finansowania - podsumował poseł Szejnfeld.

Dzięki programowi poprawić ma się wdrażanie prawa UE i zaleceń, które państwa członkowskie otrzymują co roku w kontekście europejskiego semestru, czyli unijnego systemu koordynacji polityki gospodarczej. Koordynacja taka jest niezbędna dla pełniejszej konwergencji między gospodarkami UE i trwałego wzrostu gospodarczego w całej UE.

***

Według programu wspierania reform strukturalnych, pomoc otrzymywałyby organy państwa członkowskiego na jego wniosek. Wspierane byłyby reformy, które:

  • wpisują się w kontekst realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów wydawanych w ramach europejskiego semestru i innych działań związanych z wdrażaniem prawa UE
  • wiążą się z realizacją konkretnych programów dostosowań gospodarczych
  • są realizowane przez państwa członkowskie z ich własnej inicjatywy z myślą o trwałych inwestycjach, wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy

Więcej informacji można uzyskać na stronie Komisji: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_structural_reform_support_programme_pl.pdf

Hanna Łuczkiewicz
Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda
Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)