Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Redaktor admin on 2 Luty, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Biurokracja i papierologia, gąszcz procedur, absurdalnie szczegółowe przepisy skutecznie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, szczególnie przez MŚP. Komisja Europejska powinna walczyć z tendencją do przyjmowania przez instytucje UE, ale i państwa członkowskie, niepotrzebnych lub nieproporcjonalnych do potrzeb przepisów. Lepiej też byłoby zapobiegać nadmiernym regulacjom na etapie ich tworzenia, a nie walczyć z nimi po ich wejściu w życie. Wtedy bowiem, poza ponoszeniem ich negatywnych skutków, konieczne staje się uruchomienie skomplikowanych, czasochłonnych i kosztownych procedur mających na celu wyeliminowanie nadregulacji. Lepiej więc zapobiegać, niż leczyć chorobę – uważa poseł Adam Szejnfeld, który podjął ten ważny dla przedsiębiorców temat zwracając się do Komisji Europejskiej.

Poseł Szejnfeld uważa, że lepiej byłoby tworzyć mniej biurokratycznych obciążeń dla biznesu zamiast wprowadzać w życie rozwiązania takie jak REFIT, by usuwać te bariery potem usuwać z systemu prawa. REFIT jest to prowadzony przez Komisję Europejską Program Sprawności i Wydajności Regulacyjnej (ang. Regulatory Fitness and Performance Program). Jego celem jest “uproszczenie unijnych przepisów, zmniejszenie wynikających z nich kosztów, a tym samym stworzenie jasnych, stabilnych i przewidywalnych ram prawnych”. Nowym elementem tego programu jest stworzona przez Komisję platforma internetowa REFIT, która ma ułatwiać zgłaszanie propozycji upraszczania unijnych przepisów, np. przez przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia gospodarcze.

- Działanie takie oczywiście zasługują na poparcie i uznanie. Spójrzmy jednak na tę inicjatywę z perspektywy przedsiębiorcy, który musi znaleźć czas na szczegółowe opisanie, dlaczego uważa daną regulację za nadmierną, nie mając tak na prawdę gwarancji, że jego stanowisko zostanie wzięte pod uwagę. Poza tym potrzebne jest przeznaczenie dodatkowych zasobów na stworzenie, utrzymanie i obsługę platformy internetowej. Dlatego uważam, że zdecydowanie taniej, prościej i korzystniej byłoby przede wszystkim ograniczyć aktywność legislacyjną Unii oraz odejść od tendencji regulowania wszystkiego i za wszelką cenę, niekiedy wręcz w zakresie detalicznym – uważa eurodeputowany z Wielkopolski.

Poseł Szejnfeld zwrócił uwagę Komisji Europejskiej także na fakt, że Komisja, zanim zaproponuje nową inicjatywę, jest zobowiązania do opracowania tzw. oceny skutków, czyli szczegółowej analizy konieczności podjęcia przez UE działań w danej dziedzinie oraz potencjalnych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych alternatywnych rozwiązań prawnych. To powinna być jedna z najważniejszych zapór przed niepotrzebnymi regulacjami a już na pewno przed nadregulacjami. Niestety, tak w praktyce nie jest – mówi poseł Szejnfeld.

***

Więcej informacji na temat programu REFIT można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_pl.htm

Formularz online, za pomocą którego można przesyłać uwagi na temat proponowanych sposobów uproszczenia unijnych przepisów dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_pl.htm#up

Obie strony dostępne są w języku polskim.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)