Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Lider Przedsiębiorczości 2010

Redaktor admin on 5 Listopad, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

 

Polsce potrzebni są ludzie przedsiębiorczy, oni tworzą klasę średnią i to oni są fundamentem rozwoju kraju. Oni są także awangardą innowacyjności i siłą konkurencyjności polskiego sektora MSP. Szczególną rolę w tym odgrywają liderzy – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie rozpoczynające XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw poseł Adam Szejnfeld, który jak co roku wziął udział w tym ważnym dla przedsiębiorców wydarzeniu. Uroczystym zakończeniem konferencji była Gala Lidera Przedsiębiorczości, podczas której wręczane są statuetki najlepszym przedsiębiorcom. W tym roku Adam Szejnfeld wręczał statuetki „Lider Przedsiębiorczości Roku 2010” wraz Olgierdem Dziekońskim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  

Tegoroczne Forum odbyło się 4 listopada br. w pałacu Chodkiewiczów – siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego – w Warszawie pod hasłem: ,,Wzrost konkurencyjności MSP – działania na rzecz wsparcia i ograniczania zagrożeń’’.

Wzmacniać konkurencyjność polskich firm należy wszelkimi możliwymi sposobami. Należy to przede wszystkim do samych przedsiębiorców, choć państwo, powinno się aktywnie włączać w ten proces na pewno w zakresie wspierania mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Dużą zaletą polskich przedsiębiorstw jest wysoki poziom kwalifikacji ich właścicieli, kadr i pracowników, bolączką natomiast pozostaje nadal bardzo niski poziom innowacyjności. By więc polskie MSP były bardziej konkurencyjne muszą być bardziej innowacyjne – mówił poseł Adam Szejnfeld.  

Na koniec części konferencyjnej odbyła się dyskusja na temat szans rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, po czym przedstawiono projekt Stanowiska XVI Forum podsumowujący wnioski z wcześniejszych wystąpień prelegentów. Poza częścią konferencyjną podczas tegorocznego Forum odbyły się też trzy równoległe warsztaty dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące niezwykle ważnych współcześnie w praktyce aspektów. Na pierwszym warsztacie można było dobrze poznać możliwości współfinansowania rozwoju przedsiębiorstw ze środków unijnych. Drugi dotyczył alternatywnych źródeł finansowania MSP (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, venture capital, leasing). Natomiast trzeci zatytułowany: Dostosowanie przedsiębiorców do zmieniających się wymogów UE miał na celu przybliżenie istotnych aspektów związanych ze standardami, certyfikatami, problematyką ochrony środowiska, czy też „ekoinnowacji”.

****

Organizatorem Konferencji, co roku jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Natomiast współorganizatorami są: Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Jan Szefler

asystent posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)