Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

List do taty na sesji miejskiej w Chodzieży

Redaktor admin on 23 Listopad, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Finał okręgowy Konkursu „List do taty’. Laureatką trzeciego miejsca został Natalia Jaremba, uczennica Szkoły nr 3 w Chodzieży. Nagrody wręczył organizator konkursu, senator Adam Szejnfeld.

Wielkie gratulacje dla Natalii Jaremba z Chodzieży. Miałem przyjemność wręczyć Natalii nagrodę za zajęcie 3. miejsce w konkursie „List do taty”, jaki zorganizowałem w Wielkopolsce Północnej. Moje gratulacje i podziękowania trafiły oczywiście także do taty i mamy Natalii oraz nauczycieli z jej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży- mówił podczas uroczystości senator Adam Szejnfeld.

Senator Szejnfeld podziękował też panu Jackowi Gruszowi oraz pani Mirosławie Kutnik, przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży za zgodę na to, aby uroczystość wręczenia nagrody odbyła się podczas sesji Rady Miasta Chodzieży, ze względów bowiem pandemicznych, zrezygnowało z dużego spotkania w tym celu w samej szkole.

****

Senator Adam Szejnfeld jest organizatorem konkursu „List do Taty” w Wielkopolsce Północnej, który odbywa się w ramach konkursu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Zespołu Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.

Przedmiotem senackiego konkursu była praca pisemna na temat:,, Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”, opisująca relacje z ojcem, ojczymem, ojcem zastępczym, opiekunem lub ,,figurą ojca”. Prace oceniane były według kryteriów: samodzielność pracy, prostota, szczerość i autentyczność, umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.

W celu rozstrzygnięcia konkursu na etapie okręgowym senator Adam Szejnfeld powołał specjalną Komisję Konkursową w składzie:

1.  Przewodnicząca: pani Anna Karmowska – dyrektor Biura Senatorskiego w Pile.

2.  Członek: pani Teresa Kasior – radna Rady Miasta Piły,

3.  Członek: pan Rafał Zdzierela – radny Rady Powiatu w Pile.

Komisja zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

  1. I. Nagrody:

1. Olga Pyszka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile

2. Kornelia Tomaszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu

3. Natalia Jaremba, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

oraz

  1. II. Wyróżnienia:

1. Mateusz Wiedera, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu

2. Oliwier Hejak, Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie

3. Sebastian Wróbel, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#Senat #SenatRP #ListDoTaty #KomisjaRodziny #Konkurs #FundacjaCyrylaIMetodego #Tata #Ojciec #Rodzina #Dziecko #DzieńDziecka #Parlament #Sejm #EPP #EPL #senatorSzejnfeld #AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)