Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Luki w systemie? NIE!

Redaktor admin on 19 Kwiecień, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Czy obywatele Unii Europejskiej zostaną zmuszeni do rezygnacji z prawa do prywatności pod pretekstem wzmacniania bezpieczeństwa publicznego? – poseł Adam Szejnfeld ma poważane zastrzeżenia, co do zasadności ewentualnych rozwiązań prawnych, które miałby rozszerzyć uprawnienia organów ścigania kosztem wolności obywatelskich. Dlatego wystąpił w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

W ostatnim czasie dostęp do danych zaszyfrowanych na telefonie komórkowym sprawcy przestępstwa stał się przedmiotem sporu w USA między FBI a producentem tego typu urządzeń. Po tym jak firma odmówiła przekazania danych z urządzenia przestępcy, pojawiły się propozycje stworzenia “specjalnych luk” w zabezpieczeniach systemów operacyjnych telefonów komórkowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpowiednie służby miałyby uzyskiwać łatwy dostęp do danych na mobilnych urządzeniach. - Podobne postulaty podnoszone są obecnie także w Europie, szczególnie w obliczu niedawnych krwawych zamachów w Brukseli. W aspekcie ochrony prywatności ludzi korzystających z cywilizacyjnych osiągnięć w zakresie przepisów praw obywatelskich i praw człowieka budzi to jednak zasadnicze wątpliwości - zaznaczył w swoim wystąpieniu eurodeputowany.

Wspomniane rozwiązania techniczne, nawet jeśli motywowane dobrymi intencjami, dotyczyłyby wszystkich użytkowników telefonów komórkowych. – Po raz kolejny setki milionów uczciwych ludzi zostałaby poddana monitorowaniu ze względu na nieuczciwe jednostki. Co więcej, nikt nie jest w stanie zagwarantować, iż “specjalne luki” w zabezpieczeniach systemów nie zostaną wykorzystane przez nieuczciwych pracowników stosownych organów, a przede wszystkim przez hakerów, do zdobywania wrażliwych informacji o użytkownikach telefonów komórkowych. Tego typu rozwiązania stanowią więc ogromne ryzyko dla podstawowego prawa obywateli UE, jakim jest prawo do ochrony prywatności - podkreślił europoseł z Wielkopolski.

W pytaniu skierowanym do Komisji Europejskiej poseł Szejnfeld zwrócił się z prośbą o jasną deklarację co do planów ewentualnych regulacji prawnych w tym zakresie w Unii Europejskiej. Obywatele Wspólnoty mają bowiem prawo wiedzieć z wyprzedzeniem o zamiarach potencjalnego dalszego ograniczania ich praw, ocenić je, i jak trzeba nie zgodzić się na takie zmiany – uważa poseł Szejnfeld.

Obecna interwencja to kolejne z serii działań, które podejmuje eurodeputowany w celu ochrony prywatności obywateli Unii przed nadużyciami. Wcześniej zajmował się między innymi kwestią ochrony prywatności użytkowników samochodów wyposażonych w coraz bardziej zaawansowane technologie, które umożliwiają nie tylko zapisanie informacji o pojeździe, jego stanie i lokalizacji oraz jego kierowcy, ale również ich natychmiastowe, bezprzewodowe przesłania do zewnętrznego odbiorcy. Poseł Szejnfeld podobnie zajmuje się problemem naruszania prywatności oraz „wyłudzania” danych przez różnego rodzaju aplikacje internetowe przeznaczone na mobilne urządzenia telekomunikacyjne. Tego rodzaju proceder stał się już wręcz podstawowym źródłem dochodów producentów wielu aplikacji komputerowych i telefonicznych.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)