Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Miasta w XXI wieku

Redaktor admin on 5 Październik, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W miastach i na ich przedmieściach mieszka obecnie około 72% wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Przewiduje się, że do 2050 r. wskaźnik ten może wzrosnąć do ponad 80%. Polityka wiec wobec aglomeracji ma niebagatelne znaczenie, uważa poseł Adam Szejnfeld, który w tej sprawie zwrócił się do Komisji Europejskiej. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że większość wyzwań, przed jakimi stoi dzisiaj Unia Europejska, czy to w wymiarze ekonomicznym, społecznym, czy środowiskowym ma wymiar miejski. Dlatego niemożliwa jest z nimi konfrontacja bez zaangażowania miast i miasteczek, bez konkretnej strategii i koordynacji zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i europejskim – zaznaczył w swoim wystąpieniu eurodeputowany Szejnfeld.

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych w sprawie dokumentu strategicznego Komisji Europejskiej „Miejskiego wymiaru polityki UE – kluczowe elementy agendy miejskiej UE”, wskazywano właśnie brak koordynacji pomiędzy dziedzinami politykami Unii Europejskiej, jako główne źródło istniejących trudności w realizacji europejskiej polityki miejskiej.

- Potrzebna jest lepsza harmonizacja działań wewnątrz Komisji Europejskiej, zarówno w ramach kompetencji poszczególnych komisarzy, jak i zakresów odpowiedzialności Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. Dlatego proszę Komisję o wyjaśnienie, kiedy i w jaki sposób planuje zapewnić lepszą, międzysektorową koordynację strategii obejmujących wymiar miejski i kto będzie w tym procesie odgrywać kluczową rolę – postulował i pytał  poseł Szejnfeld.

We wrześniu br. Parlament Europejski odniósł się w swojej rezolucji do wyżej wymienionego dokumentu Komisji Europejskiej dot. miejskiego wymiar polityki Unii Europejskiej. - Parlament wezwał Komisję do lepszej koordynacji polityk oraz instrumentów unijnych z wymiarem miejskim oraz do wprowadzenia terytorialnych analiz wpływu w odniesieniu do nowych aktów prawnych oraz do wdrażania wielopoziomowego modelu zarządzania. Ważne jest, żeby Komisja Europejska podjęła działania jak najszybciej i zadbała o lepszą spójność tych działań - podkreślił w swojej interpelacji eurodeputowany z Wielkopolski.

***

Więcej informacji na temat polityki miejskiej Unii Europejskiej można znaleźć w poniższych dokumentach:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Miejski wymiar polityki ue – kluczowe elementy agendy”, COM(2014) 490, Bruksela, dnia 18.7.2014 r.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda_pl.pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie miejskiego wymiaru polityki UE (2014/2213(INI))

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0307&language=PL&ring=A8-2015-0218

Hanna Łuczkiewicz

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)