Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Migacze w akcji!

Redaktor admin on 10 Styczeń, 2023 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Stowarzyszenie Osób Słabo i Niesłyszących „Migacze” w Pile organizuje zbiórkę gier planszowych dla niesłyszących i słabosłyszących, a dla dzieci i młodzieży z tymi problemami także artykułów papierniczych, szkolnych i malarskich. Senator Adam Szejnfeld, który popiera i promuje działalność „Migaczy”, przekazał na potrzeby zbiórki artykuły, zachęcając równocześnie także i innych do pomocy wolontariuszom „Migaczy”.
- Każdy może się dorzucić – mówi senator Ziemi Pilskiej – Chętni udzielenia pomocy i wsparcia Stowarzyszeniu w organizowanej akcji potrzebne artykuły mogą dostarczać bezpośrednio do siedziby „Migaczy” w Pile, ul. Kwiatowa 2, do dnia 31 stycznia br. Podaję nr telefonu do kontaktu w celu umówienia się: 883 231 091 – mówi promując akcję senator Szejnfeld.
Stowarzyszenie Osób Słabo i Niesłyszących „Migacze” w Pile już od sześciu lat pomaga osobom potrzebującym. Zapewnia pomoc bezpośrednią i prowadzi zbiórki potrzebnych artykułów, opiekę medyczną oraz edukację, ale organizuje też czas wolny i integruje środowisko poprzez takie zajęcia, jak np. spływy kajakowe, kręgle czy pikniki.
- Od dzieciństwa staram się pomagać innym. Widzę w tym swoją pasję oraz życiową misję w działaniu na rzecz osób słabo i niesłyszących. Nie pozostanę obojętny na ich prośby o pomoc – mówił senatorowi Szejnfeldowi Damian Wycisło.
Damian Wycisło, to założyciel Stowarzyszenia „Migacze”. Poprzez działalność swoją i członków stowarzyszenia stara się zachęcić osoby z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym. W tym celu organizuje i współorganizuje także szkolenia z języka migowego.
- Nowy rok to nowe wyzwania. Ja też takie mam. Wraz z moimi wolontariuszami marzymy, aby stworzyć w Pile świetlicę, w której członkowie mogliby się spotykać, a młodzież miałaby miejsce przeznaczone do odrabiania lekcji czy zabawy. Chciałbym wprowadzić również możliwość korzystania z porad psychologicznych, zawodowych i zdrowotnych – snuje swoje plany założyciel i prezes Stowarzyszenia „Migacze”.
Senator Adam Szejnfeld w swoich wystąpieniach parlamentarnych wielokrotnie podkreślał potrzebę zmian całego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, gdzie istotne byłyby rozwiązania systemowe, w tym reforma orzecznictwa. Jest to ważne także i z tego powodu, że rynek pracy osób z niepełnosprawnościami jest wciąż mocno segregacyjny i niesprawiedliwy pod wieloma względami, w tym także w zakresie wynagrodzeń – uważa senator.
Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie Osób Słabo i Niesłyszących „Migacze” przyłączyło się do wakacyjnej akcji, którą promował senator Adam Szejnfeld, a mianowicie zbierania podpisów pod projektem ustawy o zmianie wysokości renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych.
Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda
Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.
e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com
tel. +48 602 738 542
REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl
www.facebook.com/PoselSzejnfeld/
www.twitter.com/szejnfeld
www.instagram.com/szejnfeld/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)