Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Mistrz Biznesu

Redaktor admin on 1 Lipiec, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Na infrastrukturę składa się wiele dziedzin. Mówimy tu m.in. o budownictwie, infrastrukturze drogowej, klejowej, morskiej, lotniczej, ale też i o infrastrukturze telekomunikacyjnej, teleinformatycznej. Jeśli miałbym wybrać, która z tych dziedzin jest najważniejsza, choć na szczęście nie mamy takiego dylematu, bowiem Polska inwestuje olbrzymie pieniądze we wszystkie te dziadziny, to powiedziałbym – infrastruktura teleinformatyczna. Dostęp do szerokopasmowego Internetu bowiem, to już nie tylko kwestia sprawnego prowadzenia biznesu, to nie tylko łatwość komunikacji z administracją publiczną, to nie tylko rozrywka i wypoczynek, ale przede wszystkim dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy – powiedział Adam Szejnfeld podczas panelu dyskusyjnego poświeconemu tematowi infrastruktury, jaki odbyło się w Businessman Institute w Warszawie w dniu 29 czerwca br. W panelu oprocz posła Adama Szejnfelda udział wziął także Krzysztof Opawski, były minister infrastruktury oraz Tomasz Nowakowski, były wiceminister rozwoju regionalnego.

Mistrz – znaczy mentor, nauczyciel, przykład do naśladowania, czasem też prekursor. Słowem: ktoś wielkiego formatu. Według tego wzorca we wtorek, kapituła składająca się z ponad dwudziestu przedstawicieli biznesu, polityki oraz mediów wybierała polskich Mistrzów Biznesu. Propozycję zasiadania w tejże kapitule przyjął także poseł Adam Szejnfeld. Organizatorem konkursu jest Miesięcznik Businessman.pl, a wręczenie nagród odbyło się Businessman Institute w dniu 29 czerwca br. co nastąpiło po zakończeniu bardzo ciekawego panelu dyskusyjnego na temat rozwoju infrastruktury w Polsce.

Wydarzenia te, odbywające się po raz pierwszy, ale (jak zapewnił organizator – Migut Media S.A., wydawca miesięcznika Businessman.pl) z pewnością nie po raz ostatni, odbyło się w stylowych wnętrzach Businessman Institute, w Warszawie. Swoją obecnością uroczystość uświetnili wybitni przedstawiciele wielu branży biznesu, mediów, a także politycy.  Podczas gali uhonorowano osoby, instytucje i przedsiębiorstwa wyróżniające się swym działaniem w biznesie – wyróżnienia przyznano w takich kategoriach jak: finanse i bankowość; energia i surowce; telekomunikacja i IT; handel i usługi; nieruchomości i infrastruktura; transport i logistyka; przemysł (branże środków produkcji); przemysł (dobra konsumpcyjne); prawo, consulting i human resources; innowacje.

Wyróżnienie Mistrz Biznesu nie jest jedynym tego typu laurem za osiągnięcia w przedsiębiorczości. Jednakże, jak argumentują organizatorzy, jego wyjątkowość polega na wszechstronności kryteriów, jakie brane są pod uwagę przy wyborze zwycięzców plebiscytu. Dlatego nie bez znaczenia jest skład kapituły konkursu, gdyż z założenia w dużej mierze na doświadczeniu i zdolności oceny zasiadających w niej osób opiera się ostateczny werdykt: chcemy zaprosić w skład Kapituły Nagrody Mistrz Biznesu osobistości świata polskiej gospodarki, administracji, polityki, mediów i prawa. Ludzi, którzy niezbędnym doświadczeniem, wiedzą, niekwestionowanym prestiżem i świetną orientacją w polskim życiu biznesowym, zapewnią wszechstronną ocenę kandydatów do naszych laurów – z rozmaitych punktów widzenia. Takie postacie, które potrafią znakomicie wyważyć między wymownymi liczbami: wynikami ekonomicznymi, a śmiałością gospodarczej wizji, biegłością w zarządzaniu, radzeniem sobie z przeciwnościami, perspektywami, podbojem nowych rynków, także zagranicznych, talentem w doborze kadr czy społeczną odpowiedzialnością biznesu – argumentowali organizatorzy.

Kilka słów o infrastrukturze

W trakcie spotkania poseł Adam Szejnfeld wziął udział w panelu dyskusyjnym. Rozmowa dotyczyła  szeroko pojętego zagadnienia infrastruktury, a w szczególności inwestycji w tym zakresie. Jak argumentował Poseł Adam Szejnfeld – budowanie infrastruktury takiej jak drogi, kolej, lotniska, nieruchomości – zarówno mieszkalne jak i przemysłowe, ale także nowoczesne sieci teleinformatyczne są inwestycjami przynoszącymi zyski na wielu płaszczyznach. Nowoczesna infrastruktura jest niezbędna dla długofalowego rozwoju państwa; służy wzrostowi gospodarczemu, zapewnia zrównoważony rozwój, pomaga walczyć z wykluczeniem społecznym. Dlatego niezwykle ważne jest powodzenie wielu projektów infrastrukturalnych i nie należy sprowadzać tego zagadnienia jedynie do budowy dróg i stadionów na Euro 2012. Korzyści płynące z inwestycji w tym sektorze będą procentować przez bardzo długo czas. 

****

Nagroda Mistrz Biznesu w roku 2010 – wyniki:

I. Kategoria Finanse i bankowość: PZU SA.

II. Kategoria Energia i surowce: Lubelski Węgiel „Bogdanka”.

III. Kategoria Telekomunikacja i IT: Cyfrowy Polsat.

IV. Kategoria Handel i usługi: Allegro.pl – QXL Poland sp. z o.o.

V. Kategoria Nieruchomości i infrastruktura: Dom Development.

VI. Kategoria Transport i logistyka: InPost.

VII. Kategoria Przemysł I: Solaris Bus & Coach SA

VIII. Przemysł II (dobra konsumpcyjne): Maspex Wadowice.

IX. Kategoria Prawo, konsulting i HR: Pracuj sp. z o.o.

X. Kategoria Innowacje: Mabion SA.

Skład Kapituły Nagrody Mistrz Biznesu - Bogdan Biniszewski, Andrzej Dąbrowski, Grzegorz Gauden, Jan Król, Jerzy Kwieciński, Piotr Kukowski, Wiktor Legowicz, Marcin Lewandowski, Wiesław Migut, Tomasz Misiak, Andrzej Nierychło, Krzysztof Opawski, prof. Witold Orłowski, Tomasz Sielicki, Jacek Socha, Janusz Steinhoff, Adam Szejnfeld, Wojciech Szeląg, Jan Waga, Józef Wancer, Marek Zdrojewski, Piotr Zesiuk, Jacek Ziarno.

Krzysztof Andrzejczak

asystent posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)