Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Młodość w trzecim wieku

Redaktor admin on 8 Październik, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Eurodeputowany Adam Szejnfeld od wielu lat współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku z Wielkopolski, zarówno podczas jego pracy w Sejmie RP, jak i w Parlamencie Europejskim. W Brukseli u posła gościli seniorzy m.in. z UTW w: Pile, Chodzieży, Margonina, Czarnkowa, Złotowa, Międzychodu oraz Gniezna.

Podsumowanie Jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży jest wyjątkową okazją, aby złożyć serdeczne życzenia i gratulacje. Jestem pełen uznania dla Państwa dalszych sukcesów – zwrócił się eurodeputowany Adam Szejnfeld do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży, które połączono z podsumowaniem Jubileuszu 10-lecia Jubileuszu chodzieskiego UTW. W uroczystości, która odbyła się 6 października br. w sali Chodzieskiego Domu Kultury oprócz posła Szejnfelda uczestniczyli również senator Mieczysław Augustyn oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Nie zabrakło podziękowań, gratulacji i wspomnień. 50 członkiń UTW otrzymało honorowe indeksy za 10 letnią działalność, przyjęto także 19 nowych słuchaczy, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze studiami w „trzeciej młodości”.

Chodzieski UTW swoją działalność roczpoczęło 14 września 2007r. jako Stowarzyszenie edukacyjno- integracyjne dla osób „trzeciego wieku”. Obecnie liczy 170 słuchaczy, którzy uczestniczą w licznych sekcjach m.in.: ABC komputera i internetu, rękodzieła, plastyczna, taneczna, gimnasytka rehabilitacyjna na sali i w basenielektoraty j. angielskiego i niemieckiego, krawiecka, itd.

Stowarzyszenia skupiające seniorów pełnią ogromnie ważną rolę w życiu całego społeczeństwa. Aktywizują, pobudzają do działania, kształcą a także dają nieograniczoną możliwość spotykania się z ludźmi mającymi podobne zainteresowania i problemy. To jednak, co jest najważniejsze, mogą wzbogacać i wspierać rozwój swoim wielkim doświadczeniem życiowym połączonym z posiadaną wiedzą. Sami oni też się uczą, bowiem świat dwudziestego pierwszego wieku jest światem ciągle zmieniającym się. Rolę kształcenia, ale i wykorzystywania wiedzy seniorów, bez wątpienia od lat spełniają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Idea, jaka przyświeca temu Stowarzyszeniu jest godna pochwały i wyrazów szacunku dla wszystkich, którzy wspierają je zarówno duchowo, jak i materialnie. Jestem przekonany, że działalność Państwa Uniwersytetu będzie się wciąż rozszerzać i tym samym wpisywać w krajobraz miast, powiatu i naszego regionu – powiedział podczas inauguracji poseł Adam Szejnfeld. Eurodeputowany Szejnfeld od wielu lat współpracuje z Uniwertsytetami Trzeciego Wieku z Wielkopolski, zarówno podczas jego pracy w Sejmie RP, jak i w Parlamencie Europejskim. W Brukseli u posła gościli seniorzy m.in. z UTW w Pile, Chodzieży, Margonina, Czarnkowa, Złotowa, Międzychodu oraz Gniezna.

***

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał we Francji. Utworzył go w 1973 roku profesor nauk społecznych Pierre Vellas. Wkrótce zaczęły powstawać inne uniwersytety we Francji i w innych krajach Europy i świata.  W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał już w latach 70, a dokładnie w 1975 roku w Warszawie. Pomysłodawcą jego utworzenia była prof. Halina Szwarz. Uniwersytet działa do dziś i liczy sobie około 1120 członków. Obecnie w Polsce działa blisko 110 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które łącznie zrzeszają 25 tysięcy słuchaczy. Najliczniejszą grupą słuchaczy może się poszczycić UTW z Krakowa, w którym liczba słuchaczy wynosi ponad 1800.

W Polsce powstają trzy typy Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

- działające w strukturach pod patronatem wyższej uczelni, kierowane najczęściej przez pełnomocnika rektora danej uczelni,

- powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową,

- inne, działające przy domach kultury, bibliotekach, domach dziennego pobytu, ośrodkach pomocy społecznej itp.

#Chodzież #PowiatChodzieski #UTW #Jubileusz #10lat #InauguracjaRoku #Seniorzy #Polska #PO #AdamSzejnfeld #PlatformaObywatelska #UE #EPL #EPP #ParlamentEuropejski

Marta Łasak

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)