Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Młodzi liderzy z Ameryki Południowe

Redaktor admin on 28 Lipiec, 2010 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

 

We wtorek, 27 lipca poseł Adam Szejnfeld poprowadził spotkanie z grupą dwudziestu działaczy polonijnych – uczestników II Szkoły Liderów Polonijnych z Brazylii i Argentyny. Bardzo się cieszę z faktu, że ci młodzi ludzie są nie tylko zainteresowani podtrzymywaniem kontaktów ze krajem swoich rodziców i dziadków, ale także pragną zyskiwać wiedzę, która z pewnością zaprocentuje im, a mam nadzieję, że i naszemu krajowi, w przyszłości – powiedział po spotkaniu poseł Szejnfeld.

Uczestnicy programu, który miał swoją inaugurację 21 lipca, zaproszeni zostali do  polskiego Parlamentu, gdzie poza posłem Adamem Szejnfeldem, spotkali się z prof. dr hab. Markiem Ziółkowskim, Wicemarszałkiem Senatu oraz Barbarą Borys-Damięcką Senator Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W spotkaniu prowadzonym przez posła Adama Szejnfelda udział wziął także Jerzy Wenderlich, wicemarszałek Sejmu oraz pani poseł Iwona Arent.

Głównym celem tej spotkania było z zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem polskiego Sejmu i Senatu, w szczególności w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Uczestnicy rozmawiali także na temat możliwej aktywność młodzieży polonijnej w Brazylii i Argentynie, która mogłaby służyć wzmacnianiu wzajemnej współpracy naszych krajów na szczeblu rządowym i samorządowym. Podkreślić należy, że zarówno uczestnikom, jak i goszczącym Posłom i Senatorom zależało także na zawarciu trwałych kontaktów i nawiązaniu współpracy. 

Idea Szkoły Liderów Polonijnych polega na promowaniu rozwoju liderskich kompetencji uczestników programu, które będą przez nich wykorzystane w trakcie działania w ich środowiskach polonijnych i lokalnych, w tym przypadku w Brazylii oraz Argentynie. Innym celem tego programu jest umacnianie więzi pomiędzy uczestnikami a Polską, poprzez umożliwianie im osobistego poznania polskiej rzeczywistości, współczesnego polskiego społeczeństwa, sytuacji gospodarczej, politycznej. Młodzi uczestnicy w trakcie swojego pobytu w Polsce poznają także bliżej kulturę oraz polską historię, także tą najnowszą dotyczącą przede wszystkim transformacji ustrojowej. Wszelkie doświadczenia zdobyte podczas programu będą z pewnością owocować w dalszej działalności zawodowej i społecznej uczestników.

Poza spotkaniem z politykami młodzi liderzy Polonii w Brazylii i Argentynie w ramach programu biorą udział w warsztatach rozwijających umiejętności liderskie, uczestniczą wizytach studyjnych w polskich miastach, a także spotykają się z przedstawicielami różnych środowisk, m.in. artystycznych, czy organizacji społecznych.

Uczestnicy programu reprezentują środowiska polonijne Brazylii oraz Argentyny. Należy zaznaczyć, że w obu tych krajach mieszka spora liczba osób pochodzenia polskiego – około 150 – 450 tys osób w Argentynie oraz od 800 tys. do nawet 3 mln osób w Brazylii. Zważając na wielkość tych grup, tym bardziej takie inicjatywy jak Szkoła Liderów Polonijnych wydają się potrzebne, przynieść bowiem mogą ogromne korzyści, zarówno Polsce jak i naszym rodakom w obu krajach Ameryki Południowej.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem: http://www.szkola-liderow.pl

Krzysztof Andrzejczak

asystent posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)