Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Mniej inspekcji?…

Redaktor admin on 21 Maj, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld skierował zapytanie poselskie do Ministra Rozwoju i Infrastruktury w sprawie planów likwidacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Rządowa propozycja zmian w Prawie Budowlanym zakłada bowiem likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Planuje się zastąpienie 378 powiatowych inspektoratów około 100 okręgowymi inspektoratami. Zdaniem samorządowców decyzja taka może zagrażać sprawnemu wykonywaniu ustawowych zadań przez te inspekcje.

Rządowa propozycja zmian w Prawie Budowlanym zakłada likwidację powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Planuje się zastąpienie 378 powiatowych inspektoratów około 100 okręgowymi inspektoratami. Zdaniem samorządowców, którzy zgłaszają się do mojego biura, a także wielu ekspertów, decyzja taka zagrozi sprawnemu wykonywaniu ustawowych zadań przez te inspekcje.

Zadaniami inspektoratów jest przeciwdziałanie katastrofom budowlanym, niewłaściwemu użytkowaniu i utrzymaniu obiektów budowlanych oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. Podnosi się, iż znaczne oddalenie siedzib okręgowych inspektoratów od obiektów budowlanych i rozszerzenie działania tych służb na kilka powiatów uniemożliwi natychmiastowe wykonywanie zadań, co przy obecnej formie zespolenia służb, inspekcji i straży na szczeblu powiatowym funkcjonuje prawidłowo.

Przedstawiciele samorządów powiatowych uważają, że likwidacja inspektoratów nadzoru budowlanego w powiatach utrudni współpracę z wydziałami architektoniczno-budowlanymi starostw i samorządami gminnymi. Ma to szczególnie duże znaczenie w zakresie kontroli utrzymania obiektów budowlanych i przekazywania wzajemnych informacji. Twierdzą też, iż zdecydowanie utrudni to również stronom dostęp do tego urzędu, zwiększy koszty ponoszone przez społeczeństwo. Spowoduje też zator decyzyjny i wydłużenie procesów inwestycyjnych.

W związku z powyższym poseł Adam Szejnfeld zwrócił się zapytaniem do Pani Minister, czy podziela te obawy oraz czy planowane są ewentualnie jakieś korekty w projekcie zmian?

Szymon Galikowski

asystent posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)