Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Moda na sukces w PAN

Redaktor admin on 9 Kwiecień, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld w Polskiej Akademii Nauk wziął udział w seminarium “Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców”, które zorganizował Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Wszyscy powinniśmy się wpisać w realizację projektu, który nazwałbym „moda na sukces”.  To trochę trąci hasłowym sloganem, albo tytułem taniego serialu, ale jestem przekonany, że bez stworzenia mody na robienie biznesu i osiąganie sukcesu nie uda nam się zmienić mentalności narodowej skrzywionej polską przeszłością – powiedział poseł Adam Szejnfeld. Debata odbyła się w dniu 8 kwietnia br.

W naszym kraju mamy problem z przedsiębiorczością, i tą rozumianą, jako cecha człowieka aktywnego, jak i tą rozumianą, jako podejmowanie działalności zarobkowej. Od drugiej wojny światowej bowiem, aż do początku lat dziewięćdziesiątych, przedsiębiorczość była niszczona w Polsce komunistycznej. Prowadzenie prywatnej działalności gospodarczej było niepożądane a etos przedsiębiorcy zniszczony. Podobnie wykazywanie się własną aktywnością, a nie realizowanie nakazów partii nie było mile widziane. Wytworzył się model państwa opiekuńczego, które miało  zaspokoić wszelkie potrzeby obywatela. Niestety ten model pokutuje nadal w mentalności narodowej. Propaganda realizowana przez dwa bowiem pokolenie dały swój efekt, który mimo ponad 20 lat zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce jest nadal odczuwalny. Niszczono także dorobek firm rodzinnych, bowiem poza rolnictwem i rzemiosłem praktyczne przestały istnieć. Dzisiaj więc model przedsiębiorstwa rodzinnego należy znów odbudowywać. Niestety, ten proces nie będzie łatwy. W aspekcie tytułu naszej konferencji należy podkreślić, iż to wszystko przełożyło się także na rozumienie takich pojęć, jak moralność publiczna, czy etyka w biznesie. Potrzebujemy więc działań na wielu płaszczyznach, by to zmienić. Na płaszczyźnie publicznej, rządzący powinni przede wszystkim zająć się oświatą i edukacją. Ludzie bowiem w Polsce nie mają elementarnej wiedzy ekonomicznej oraz prawnej. Dlatego nie rozumieją nawet najprostszych mechanizmów gospodarczych. Dlatego niekiedy nadal wrogo odnoszą się do ludzi sukcesu, zwłaszcza w biznesie. Nie mniej ważne powinny być także działania organizacji pozarządowych. Wszyscy bowiem powinniśmy się wpisać w realizację projektu, który nazwałbym „moda na sukces”.  To trochę trąci hasłowym sloganem, albo tytułem taniego serialu, ale jestem przekonany, że bez stworzenia mody na robienie biznesu i osiąganie sukcesu nie uda nam się zmienić mentalności narodowej skrzywionej polską przeszłością – powiedział poseł Adam Szejnfeld

Celem seminarium była próba odpowiedzi na pytanie, czy młodzież jest przygotowana na podejmowanie odpowiedzialności i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej? Przed jakimi dylematami etycznymi stoją młodzi przedsiębiorcy, jak wpływają one na ich sukcesy biznesowe, skłonność do prowadzenia interesów, decyzje dotyczące zatrudnienia ludzi, inwestowania, podejmowania ryzyka?

O sztafecie pokoleń w biznesie i wyzwaniach etycznych stojących przed młodymi przedsiębiorcami oprócz posła Adama Szejnfelda rozmawiali mi.in. prof. Krystyna Szafraniec – UMK w Toruniu, prof. Andrzej Blikle – Inicjatywa Firm Rodzinnych, Prof. Lena Kolarska-Bobińska – Poseł PE, Dariusz Żuk – Polska Przedsiębiorcza.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)