Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Na 5 minut przed EURO

Redaktor admin on 10 Maj, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Na miesiąc przed mistrzostwami Euro 2012 Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” zorganizowała w Warszawie konferencję pt. „Promocja Polski – 5 minut przed EURO 2012”. Panel pod tytułem „Promocja Polski – dzieło w toku” poprowadził poseł Adam Szejnfeld, znany z zajmowania się od lat problematyką promocji kraju, autor projektu ustawy o systemie promocji gospodarczej Polski.

Promocja kraju jest narzędziem służącym do osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie i utrzymanie trwałego, pozytywnego wizerunku oraz wzrost znaczenia państwa na arenie międzynarodowej w każdym obszarze, a więc na przykład w zakresie gospodarki, nauki, edukacji, turystyki, rolnictwa, środowiska, kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, czy obronności, a także sportu. Pamiętać jednak należy, iż w nowoczesnym świecie znaczenie i status państwa w międzynarodowej rywalizacji kreuje już nie tylko siła armii. Wiodącą bowiem rolę w budowaniu wizerunku i znaczenia danego państwa na arenie międzynarodowej przejmuje gospodarka w skali makro i przedsiębiorcy, ze swoimi towarami i usługami, w skali mikro. Dlatego procesy globalizacji zachodzące w gospodarce światowej, w której wiodącą rolę przejmują międzynarodowe koncerny a powiązania kooperacyjne i finansowe mają charakter transgraniczny, stawiają przed naszym krajem i gospodarką nowe wyzwania w zakresie zwiększania konkurencyjności na rynku globalnym. Warto w tym kontekście podkreślić, iż zwiększenie roli polskiej gospodarki w światowym świecie biznesu oraz wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw jest zadaniem już nie tylko dla menadżerów firm, administracji publicznej, czy dyplomacji gospodarczej, ale także organizacji pozarządowych – mówił poseł Adam Szejnfeld.

Promocja Polski to bez wątpienia jeden z ważniejszych obszarów polityki państwa – zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Obserwujemy dziś obfitość podmiotów, głównie publicznych i pozarządowych oraz inicjatyw międzyinstytucjonalnych, które łączy jedna cecha: wszystkie mają ambicje nadawać ton promocji Polski. Z zapisów statutowych oraz deklaracji przedstawicieli tych organizacji wynika, że takie kompetencje mają m. in. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Instytut Adama Mickiewicza, Agencja Rynku Rolnego, ale również Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Koalicja Pro-Polska, i inne. – mówił prezes Krzysztof Przybył.

W trakcie konferencji podnoszono glosy krytyki co do dużej ilości podmiotów realizujących zadania w takim samym albo podobnym zakresie oraz braku współpracy miedzy nimi. Wskazywano, iż w przyszłości obecnie funkcjonujący system wymaga modernizacji. Przyznano jednocześnie, iż w bardzo wielu dziedzinach Polska osiąga sukcesy, jakich nigdy wcześniej nie było, przykładowo w zakresie wzrostu gospodarczego, w tym eksportu, zwiększenia pozycji polskiego rolnictwa i produktów rolno-spożywczych na światowych rynkach. Równie godne uznania są dokonania na niwie naszej kultury i sztuki, czy wzmacniania walorów turystycznych naszego kraju. Uznano, ze sport jest jednym z ważniejszych narzędzi budowania wiedzy o Polsce na świecie i wykorzystywany, wraz z innymi narzędziami, może znacznie przyczynić się do popularyzacji Polski za jej granicami. Bardzo dobrze oceniono działania w zakresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej określając, iż wszystkie dotychczasowe doświadczenia powinny służyć wypracowaniu sytemu oraz strategii działań w przyszłości. Główny nacisk położono na tworzenie kryteriów oceny efektywności działań promocyjnych.

W pierwszej części spotkania „Promocja Polski – dzieło w toku”, której moderatorem był poseł Adam Szejnfeld, wystąpili m.in. wiceminister Beata Stelmach (MSZ), wiceminister Monika Smoleń (MKiDN), a także przedstawiciele władz POT, PAIiIZ i PARP.

Marta Łasak

Dyrektor Biura Posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)