Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Naczelny Sołtys Polski

Redaktor admin on 24 Sierpień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Podczas konferencji prasowej z udziałem posła Adama Szejnfelda, senatora Ireneusz Niewiarowskiego – prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (żartobliwie zwanego  Naczelnym Sołtysem Polski), senatora Mieczysława Augustyna, marszałka Tomasza Bugajskiego oraz Małgorzaty Janyski, radnej Sejmiku Wojewódzkiego, poruszona została kwestia rewitalizacji i rozwoju polskiej wsi, mówiono też o polskim rolnictwie. Poseł Szejnfeld poinformował również o swojej inicjatywie skierowanej do wszystkich starostów o zorganizowanie w swoich samorządach konkursów dla najlepszych sołtysów. Przy okazji media zostały zapoznane z najnowszą kompleksową ustawę przeciwpowodziową, którą przyjął sejm w miniony piątek 19 sierpnia br.

Konkurs dla  sołtysów. Funkcja sołtysa to praca niezwykle ważna i odpowiedzialna. Konkurs z jednej strony byłby okazją do uznawania pracy pilskich sołtysów, a z drugiej strony wyróżnieni i nagrodzeni mogliby być wzorem do naśladowania przez pozostałych mieszkańców wsi naszego powiatu. Podobne inicjatywy z powodzeniem są już realizowane w niektórych powiatach, co należy uznać za słusznie i potrzebne, powiedział poseła Adam Szejnfeld.

Ustawa przeciwpowodziowa. Poseł Adam Szejnfeld przedstawił w zarysie najważniejsze informacje dotyczące nowej ustawy przeciw powodziowej, uchwalonej przez Sejm 19 sierpnia br., dzięki której osoby poszkodowane przez żywioł sprawniej otrzymają pomoc. Zgodnie z najnowszymi przepisami, rząd będzie wydawał rozporządzenie z listą gmin i miejscowości dotkniętych powodzią lub innymi klęskami. W tych miejscach w okresie do 12 miesięcy od wydania rozporządzenia będą obowiązywały przepisy dotyczące usuwania ich skutków. Rozporządzenia będzie wydawane w przypadku powodzi o dużych rozmiarach, gdy środki użyte przez terenową administrację rządową i samorząd terytorialny okażą się niewystarczające. Jest to pierwsza kompleksowa ustawa dotycząca problemu powodzi. W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów ad hoc, tworzonych dopiero w przypadku powstania danego kataklizmu. Przepisy były tworzone tylko i wyłącznie dla potrzeby danego zdarzenia i nie mogły zostać wykorzystane do następnych powodzi. Dzięki tej ustawy nie będzie więc trzeba czekać tygodniami na utworzeniu konkretnych przepisów, powiedział poseł Szejnfeld.

Problematyka wsi i rolnictwa. Wielkopolska jest jednym z trzech województw, gdzie powstało najwięcej Funduszy Sołeckich. Po kilku latach ich działalności widać, które aspekty są jeszcze ważne do dopracowania. Dlatego też na zaproszenie posła Adama Szejnfelda oraz Małgorzaty Janyski do okręgu pilskiego przyjechał senator Ireneusz Niewiarowski. Senator wraz z organizatorami, spotka się w Czarnkowie i Obornikach z sołtysami. Podczas zebrania sołtysi będą mogli wskazać potrzeby oraz dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie daje Fundusz i na jakie cele najlepiej go wykorzystać. Teraz mogę publicznie podziękować posłowi Adamowi Szejnfeldowi oraz senatorowi Mieczysławowi Augustynowi za pomoc w prowadzeniu ustawy Fundusz Sołecki w 2009 r. Ja tę ustawę próbowałem wprowadzić już od roku 2001 r. Jednak dopiero dzięki działaniom Platformy Obywatelskiej, wsparciu premiera oraz dzisiejszych gospodarzy można było ją wprowadzić, powiedział senator Niewiarowski. Podczas konferencji omówiono także rozwój polskiej wsi po wejściu Polski do UE oraz jej rewitalizacji.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)