Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Największa szkoła wyższa w Pile – inauguracja roku akademickiego

Redaktor admin on 9 Październik, 2013 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Październik to czas rozpoczynającej się nauki na wyższych uczelniach. W dniu 7 października 2013 r. w Pile odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Na tę uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Obecni byli również parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej – poseł Adama Szejnfeldem oraz senator Mieczysław Augustyn.

Pilska uczelnia od samego początku swojego powstania mogła liczyć na pomoc zarówno władz samorządowych jak i parlamentarzystów. Wszyscy wiedzieliśmy bowiem, że w dzisiejszych czasach konkurencje wygrywa się inwestycjami w młodych ludzi, a więc w oświatę, szkolnictwo wyższe i naukę. Dlatego PWSZ, jako największa uczelnia, jest niezwykle ważna dla naszego subregionu. Powinniśmy razem współpracować dla jej dalszego rozwoju. Życzę zatem, aby z roku na rok lista przyjaciół i współpracowników uczelni była coraz dłuższa. Cieszę się również, że władze uczelni zauważają potrzebę powrotu kształcenia dualnego. Pokazuje to, że PWSZ w Pile chce, by jej absolwenci mieli jak najlepszy start na rynku pracy. Nie mniej ważne są plany realizacji projektów transferu wyniku badań i rozwoju do gospodarki, ta bowiem, oparta na wiedzy, musi być innowacyjna – powiedział podczas inauguracji poseł Adam Szejnfeld.

Tegoroczna Inauguracja już od samego początku miała niezwykły charakter, ponieważ były Rektor Uczelni – prof. dr hab. Adama Marcinkowski przekazała insygnia władzy obecnemu Rektorowi – prof. nadzw. dr. hab. Donatowi Mierzejewskiemu, który następnie poprowadził uroczystość. Jego Magnificencja zaznaczył, że pomimo niżu demograficznego ponad 800 studentów I roku rozpoczęło naukę na PWSZ, z czego blisko 40 wybrało nowy kierunek – kosmetologię. Rektor Mierzejewski podkreślił również, że uczelnia w dalszym ciągu planuje zwiększyć swoją współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami, aby jak najlepiej przygotować swoich absolwentów do rynku pracy.

PWSZ w Pile w swojej ofercie edukacyjnej posiada następujące kierunki: ekonomia, filologia angielska, lingwistyka stosowana, politologia, praca socjalna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz transport, a także otwartą w tym roku kosmetologię. Prowadzi też zakrojoną na szeroką skale współprace międzynarodową, utrzymując kontakty m.in. z uczelniami na Ukrainie, Rumunii i Turcji.

Marta Łasak

asystentka posła Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)