Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Nie wolno się poddawać Ostatni dzień obrad ostatniego, setnego posiedzenia Sejmu.

Redaktor admin on 17 Wrzesień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Ostatni dzień obrad, podczas setnego posiedzenia Sejmu, był dniem przyjęcia ostatniej ustawy nad którą pracował poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Przyjazne Państwo. Była to ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, tzw. ustawa deregulacyjna II.

Ustawa ta jest dobrym końcowym akcentem mojej pracy w obecnej kadencji, ale najbardziej się cieszę, iż spośród prawie 40 ustaw mojego „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości” tylko 3 nie zostały uchwalone. To znakomity wynik, jeśli chodzi o legislacje w naszym kraju. Będę starał się o nie walczyć w następnej kadencji. Wszak mam dowody, że warto, np. ustawa o odpowiedzialności urzędniczej, dzięki mojej determinacji i uporowi została uchwalona po 7 latach. Życie więc pokazuje, że nie wolno się poddawać – mówi poseł Adam Szejnfeld.

Druga ustawa deregulacyjna niesie za sobą szereg kolejnych udogodnień dla obywateli, m.in. wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego pracowników z 31 marca do 30 września roku następnego, zniesienie asymetrii praw i obowiązków obywateli i urzędników w zakresie spraw dotyczących ZUS i KRUS oraz umożliwienie wszystkim zainteresowanym występowania do Ministra Finansów o dokonanie ogólnej interpretacji podatkowej w przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie  niejednolitego  stosowania prawa podatkowego. Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała także, a parlament to przyjął, rozszerzenie projektu ustawy o przedłużenie zwolnienia niektórych podmiotów od akcyzy na węgiel kamienny, węgiel brunatny i koks przeznaczane na cele grzewcze. Wejście w życie tych przepisów utrzyma obowiązujące zasady zmniejszając cenę węgla i koksu, a co za tym idzie także energii elektrycznej.

Szymon Galikowski

asystent posła Adama Szejnfelda

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)