epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Od juniora do seniora

Redaktor admin on 16 Maj, 2019 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Od juniora do seniora”, tak można byłoby ocenić przekrój wieku osób obecnych na wykładzie Adama Szejnfelda, europosła z Wielkopolski, w Pile, który poświęcony został podsumowaniu 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Temat zresztą nie zamknął się tylko w granicach tego jubileuszu, ale dotyczył również podsumowaniu 20 lat członkostwa Polski w NATO oraz 30 lat polskich przemian ustrojowo-gospodarczych. Wykład został zorganizowany przez Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile w postaci otwartej, dzięki czemu w spotkaniu udział wzięli także mieszkańcy Piły niebędący słuchaczami NUTW. Licznie na spotkaniu stawili się uczniowie pilskich szkół, a także radni miejscy i powiatowi, z panią Marią Kubicą, przewodniczącą Rady Miasta Piły na czele. Obecny był również pan senator Mieczysław Augustyn.

W tym roku w Polsce obchodzimy trzy ważne rocznice: 15 lat członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, 20 lat w strukturach NATO oraz 30 lat polskich przemian ustrojowo-gospodarczych. To znamienne, że te 3. jubileusze przypadają tuż po najważniejszej rocznicy, którą czciliśmy niedawno, a więc stu lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. To kamienie milowe naszej drogi ku wolności. Warto więc przy tej okazji podsumować te okresy i zobaczyć jak bardzo w tym czasie rozwinął się nasz kraj – rozpoczął swój wykład Adam Szejnfeld, europoseł z Wielkopolski, który zaczynając swoje wystąpienie w formie multimedialnej przedstawił w skrócie drogę Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Unia Europejska to nie tylko pieniądze. Powiedziałbym wręcz, że ważniejsze od pieniędzy są wartości, jakie obowiązują we Wspólnocie. Takie na przykład jak: godność osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka, poszanowanie praw mniejszości, pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwości, solidarność, równość kobiet i mężczyzn…. Unia to także pokój, chyba największa wartość dla każdego z nas. Nie możemy więc wybierać sobie z UE tylko to, co nam się podoba, na przykład pieniądze z funduszy unijnych, a nie przestrzegać wartości Wspólnoty - podkreślał eurodeputowany Szejnfeld.

Poseł wymienił też inne niż materialne korzyści płynące z bycia w UE jak np.: stabilność i pewność europejskiego prawa, włączenie Polski w międzynarodowe łańcuchy wartości dodanej, prawa konsumentów, ochrona środowiska czy dążenie do poprawy spójności terytorialnej, ekonomicznej i społecznej całej Wspólnoty.

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszych 15 latach po „komunie” polska gospodarka urosła o 48,4 proc., czyli średnio o 2,75 proc. rocznie. Po wejściu do UE, w tak samo długim czasie było to już 80,7 proc. wzrostu, czyli 4,03 proc. rocznie. W 2004 roku PKB per capita Polski stanowiło 50 proc. średniej UE, obecnie jest to już niespełna 70 proc. PKB na głowę mieszkańca Polski wzrósł natomiast z 40% do 60% dochodu per capita Niemiec. Bezrobocie zaś spadło z prawie 20 % do poziomu „bezrobocia naturalnego”.

Poseł z Wielkopolski podczas swojego wystąpienia przedstawił także realne i bardziej widoczne korzyści płynące z UE, z których na co dzień mogą korzystać mieszkańcy Polski i Wielkopolski. Wiele uwagi poświecono także sprawom bezpieczeństwa, które stworzyliśmy sobie przystępując do NATO oraz zmianom cywilizacyjnym związanym z całym okresem zmian ustrojowych, gospodarczych i społecznych, jakie przebiegały w naszym państwie od 1989 roku.

W prezentacji multimedialnej europoseł Szejnfeld wskazał nie tylko osiągnięcia w skali kraju, ale poświecił też dużo miejsca pokazaniu, jak bardzo w tym czasie rozwinęła się Wielkopolska.

Na zakończenie spotkania poseł Adam Szejnfeld odpowiadał na pytania uczestników dotyczące wykładu, ale i innych spraw, na przykład związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej, w tym pracy Parlamentu Europejskiego.

Marta Łasak

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

#15latwUnii #Piła #PowiatPilski #Wybory #Wielkopolska #Sejm #Senat #UniaEuropejska #EPP #EPL #ParlamentEuropejski @PoselSzejnfeld #UE #DzieńEuropy #Szejnfeld #AdamSzejnfeld #KoalicjaEuropejska #PrzyszłośćPolski #WielkiWybór #PlatformaObywatelska #KoalicjaObywatelska #Konstytucja #100miliardówWiecej #UTW #NUTW @Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)