Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Ogólnopolskie obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech.

Redaktor admin on 8 Marzec, 2022 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld wziął udział w inauguracji ogólnopolskiego jubileuszu 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, którą zorganizowano w Zakrzewie, powiat Złotów. Zakrzewo to gmina ks. Bolesława Domańskiego, Patrona Polaków w Niemczech i wieloletniego prezesa Związku. Dlatego uroczystości połączono z obchodami 150. rocznicą urodzin ks. Domańskiego.


W dzisiejszych czasach, wspominając okres międzywojenny, uświadamiamy sobie, nie tylko jak ważna jest dla państwa i narodu własna tożsamość, ta, o którą dbali działacze Związku Polaków w Niemczech, ale też jak tragiczna w swoich skutkach może być międzynarodowa izolacja i samotność państwa na scenie politycznej. W dobie barbarzyńskiej agresji Federacji Rosyjskiej na wolną Ukrainę, przekonujemy się, jak cenne jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej oraz w strukturach NATO. A przecież jeszcze niedawno byli tacy, którzy podważali sens i siłę NATO. Do dzisiaj są tacy, którzy kwestionują członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Obecnie przekonujemy się też, że ludzkość nie stworzyła lepszego i bezpieczniejszego ustroju, niż demokracja liberalna. Historia bowiem pokazuje, że konflikty zbrojne, wojny powstają przede wszystkim w krajach rządzonych autorytarnie, w dyktaturach. Państwa demokratyczne, przywiązane do takich wartości jak wolność, równość, równouprawnienie, praworządność nie toczą bowiem ze sobą wojen. Mogą konkurować, ale ich narody wzajemnie się nie zabijają. Ceńmy zatem demokrację i praworządność, chrońmy też nasze członkostwo w strukturach rodziny demokratycznych państw Europy i świata – zaapelował w swoim wystąpieniu senator Adam Szejnfeld.

Senator Szejnfeld zapowiedział też włączenie się Senatu RP w obchody jubileuszu poprzez uroczystości, jakie on przygotowuje we współpracy z senatorem Kazimierzem Kleiną.

Związek powołany został do życia w dniu 27 sierpnia 1922 roku z siedzibą Berlinie. Podzielony był na 4, a od 1923 — na 5 dzielnic: Śląsk z siedzibą w Opolu, Niemcy Środkowe (Berlin), Westfalia (Bochum), Warmia i Mazury (Olsztyn), Ziemia Złotowska, Lubuska i Kaszuby (Złotów). Związek wydawał m.in. własny organ prasowy „Polak w Niemczech”, ale ukazywały się także gazety odpowiadające organizacjom dzielnicom związku: „Nowiny Codzienne”, „Dziennik Berliński”, „Naród”, „Gazeta Olsztyńska”, „Głos Pogranicza i Kaszub”.


W roku 1933, jako symbol związku przyjęto znak Rodła, a w dniu 6 marca 1938 r., podczas I Kongresu Związku Polaków w Niemczech w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaka, które stanowiły ideową podstawę działalności związku:


1. Jesteśmy Polakami

2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

3. Polak Polakowi bratem

4. Co dzień Polak narodowi służy

5. Polska matka naszą. Nie wolno mówić o matce źle.


Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#ZwiązekPolakówWNiemczech #Zakrzewo #Złotów #Rocznica #stolat #Polska #Wielkopolska #SenatRP

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)