Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Ojciec chrzestny Adam Szejnfeld na jubileuszu XX-lecia PIKE

Redaktor admin on 24 Maj, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej obchodziła XX-lecie działalności samorządu operatorów telewizji kablowej. Wydarzenie miało miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej w Jachrance. W uroczystości udział wziął poseł Adam Szejnfeld, „ojciec chrzestny” jak go nazywają organizacji, gdyż jest pomysłodawcą nazwy izby i zakresu jej działania, laureat nagrody Złota PIKE 2008, za szczególnie aktywne i skuteczne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w tym promocji i rozwoju branży komunikacji elektronicznej.

To członkowie tej Izby wprowadzali telewizje kablowe na polski rynek, to członkowie tej izby upowszechniali w naszym kraju Internet, to członkowie tej izby wdrażają dzisiaj telewizje cyfrową a jutro telewizję interaktywna. Jesteście izba reprezentującą jedna z najważniejszych sektorów i branż naszej gospodarki, która by być konkurencyjną, musi opierać się na wiedzy, na nowych technikach i technologiach na innowacyjności. W dzisiejszym świecie globalnej gospodarki wymiana danych i informacji w czasie rzeczywistym jest warunkiem brania udziału w światowym wyścigu o rozwój gospodarczy i budowanie dobrobytu społeczeństw. W przeszłości mieliście swój udział w budowaniu wolnorynkowej polskiej gospodarki, dzisiaj bierzecie udział w budowaniu polskiej gospodarki opartej na wiedzy. Gratuluję waszych osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów – powiedział poseł Adam Szejnfeld.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) zrzesza około 110 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych. Do Izby należą operatorzy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu i usług wykorzystywanych przez operatorów w ich działalności biznesowej. Operatorzy – członkowie Izby docierają w całej Polsce do prawie 4,5 miliona abonentów, świadcząc usługi dostępu do programów telewizyjnych i radiowych, Internetu oraz telefonii cyfrowej. Reprezentują blisko 75% krajowego rynku telewizji kablowej. PIKE jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, reprezentuje również polski rynek kablowy na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Cable Europe. Członkowie PIKE reprezentują blisko 75% krajowego rynku telewizji kablowej. Operatorzy docierają do ponad 4,5 miliona abonentów.

Dwa razy do roku PIKE wraz z Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL (www.fundacjapiksel.pl) organizuje konferencje i wystawy:

•           wiosenną, o charakterze krajowym, na ok. 300 osób,

•           jesienną, o charakterze międzynarodowym, połączoną z wystawą, na ok. 700 osób.

Są to jedne z największych w kraju spotkania reprezentantów środowiska mediów elektronicznych. Członkowie Izby spotykają się z członkami Parlamentu, przedstawicielami ministerstw, organów regulacyjnych, z nadawcami telewizyjnymi oraz producentami i dystrybutorami sprzętu. Gośćmi Konferencji są przedstawiciele europejskich samorządów gospodarczych operatorów komunikacji elektronicznej. Na stanowiskach wystawienniczych prezentuje swoje osiągnięcia i ofertę kilkadziesiąt firm: producenci i dystrybutorzy sprzętu do budowy sieci telekomunikacyjnych, nadawcy i dystrybutorzy programów telewizyjnych, firmy internetowe.

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)