Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Pieniądze dla młodych na wyciągnięcie ręki.

Redaktor admin on 21 Październik, 2016 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe, Porady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Gwarancja dla młodzieży” to inicjatywa Unii Europejskiej, w ramach której państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia wszystkim młodym obywatelom UE ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia w ciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki czy utraty pracy. Celem tej inicjatywy jest walka z niezwykle wysokim bezrobociem, sięgającym obecnie ok. 19% wśród młodych Europejczyków poniżej 25-tego roku życia.

- Od momentu uruchomienia programu w 2013 r. skorzystało z niego ponad 9 mln młodych mieszkańców UE. Niestety, dostarczona przez Komisję analiza efektów „Gwarancji dla młodzieży” nie pozawala ocenić wpływu programu na realny poziom zatrudnienia wśród młodych ludzi. Co więcej, Europejski Trybunał Obrachunkowy skrytykował program, wskazując że nie wiadomo, ile miejsc pracy zostało stworzonych i za jaki koszt – uważa eurodeputowany Szejnfeld. W związku z tym zwrócił się on do Komisji z pytaniem, jakie działania podejmuje, aby zwiększyć skuteczność inicjatywy „Gwarancja dla młodzieży”.

Gwarancje są finansowane z programu „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, którego budżet wynosi 6,5 mld euro. Komisja Europejska już teraz zapowiedziała kontynuację programu po 2020 r. i zwiększenie jego budżetu o 2 mld euro.

- Przy tego typu programach najważniejsza jest współpraca wszystkich zaangażowanych podmiotów i podejmowanie jak najefektywniejszych działań na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. W tak ważnej sprawie nie może być mowy o działaniach przypadkowych i marnotrawstwu pieniędzy – podkreśla poseł z Wielkopolski. Dlatego też w interpelacji zwrócił się także do Komisji z pytaniem, w jaki sposób planuje ona zwiększyć efektywność „Gwarancji dla młodzieży” zarówno na poziomie UE, jak i poszczególnych państw członkowskich.

- Bezrobocie osób młodych niesie za sobą szereg negatywnych dla społeczeństwa efektów – opóźnianie decyzji o posiadaniu dzieci, dłuższe obciążenie finansowe rodziców, utratę potencjału osób, które wyjeżdżają za granicę – konieczne są zatem zdecydowane i celowe działania wspierające młodych wchodzących na rynek pracy – podsumował europoseł.

***

Młodzi bezrobotni mogą skorzystać ze wsparcia urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, a także projektów wyłonionych w ramach centralnego i regionalnych konkursów. Bezrobotni do 29. roku życia mogą otrzymać wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w formie pożyczek udzielanych przez Banku Gospodarstwa Krajowego. Średnio takich pożyczek zostanie przydzielonych ok. 850 rocznie.

Punktem wyjścia do uzyskania „Gwarancji dla młodzieży” jest indywidualny plan działania, który pozwala na dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia. W ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy lub podpisania umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy, młodemu bezrobotnemu przedstawiona zostanie propozycja stażu, szkolenia, dalszego kształcenia się, oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie „Gwarancje dla młodzieży”:http://gdm.praca.gov.pl/

Hanna Łuczkiewicz
Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda
Bruksela – Strasburg
www.szejnfeld.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)